Bătrâni, singuri, neputincioși…

În cadrul Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Târgu-Mureș funcționează, potrivit legislației în vigoare, Serviciul Protecție Specială care, prin compartimentele sale, oferă servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități și persoane aflate în situație de dependență.

Compartimentul Asistență persoane vârstnice oferă îngrijiri personale la domiciliu, acordate de îngrijitori persoane, asistenți personali profesioniști, serviciile constând în ajutor pentru realizarea activităților zilnice: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activitate de menaj ușor, însoțirea și facilitarea deplasării în exterior, ajutor la plata facturilor, activități de petrecere a timpului liber, împrumutare de cărți și reviste de la bibliotecă etc.

Compartimentul Centru de servicii comunitare și îngrijitori persoane vârstnice asigură ajutor în realizarea igienei corporale, ajutor la îmbrăcare /dezbrăcare, la hrănire și hidratare, mobilizare sau deplasare în interior, comunicare.

Cine sunt beneficiarii serviciilor sociale

Potrivit legii, beneficiarii serviciilor sociale acordate de Serviciul Protecție Specială sunt persoanele dependente care, în urma pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi și care se găsesc în una dintre următoarele situații:

- nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit normelor legale în vigoare;

- nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

- nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

- nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;

- se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, din cauza bolii ori stării fizice sau psihice.

Cum se stabilește dreptul la asistență socială

Pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoana vârstnică sau reprezentantul ei legal se va adresa Serviciului cu o cerere însoțită de acte doveditoare privind componența familiei și veniturile acesteia, scrisoare medicală cu recomandare de la medicul de familie sau medicul de specialitate. Dreptul la asistență se stabilește pe baza anchetei sociale. În urma analizei efectuate se pot recomanda următoarele:

- angajarea de îngrijitori pentru persoanele vârstnice care trăiesc singure, nu se pot îngriji din cauza bolilor de care suferă, nu au aparținători pe raza orașului;

- servicii socio-medicale acordate prin Centrul de servicii comunitare persoanelor vârstnice care sunt singure și care, din cauza bolii, nu-și pot îndeplini activitățile vieții curente;

- anchete sociale în vederea internării într-un centru de îngrijire și asistență socială;

- ajutor material, în colaborare cu organizații neguvernamentale, cu finanțare de la bugetul local, potrivit legii.

Ancheta socială, costurile serviciilor și programul de activitate

Ancheta socială se realizează de o echipă formată din doi asistenți sociali din cadrul Serviciului, la domiciliul persoanei vârstnice. Persoana evaluată trebuie să ofere datele necesare și să colaboreze la întocmirea documentației necesare. Prin ancheta socială efectuată, echipa propune măsura de asistență socială justificată de situația de fapt constatată.

Costurile pentru activitatea zilnică prestată se calculează prin utilizarea unor trepte de venituri și procente pentru contribuție variabilă, în funcție de venitul lunar pe membru de familie: între 740,1 lei și 1.000 de lei - 0,5%; între 1.000,1 lei și 1.500 de lei - 1%; între 1.500,1 lei și 2.000 de lei - 1,5%; între 2.000,1 lei și 2.500 de lei - 2%, între 2.500 de lei și 3.500 de lei - 3%; peste 3.500 de lei - 5%.

Activitatea de îngrijire se efectuează pe baza unui program de activitate întocmit în comun și cu acordul beneficiarului și cuprinde ziua, intervalul orar și serviciile oferite.

Cazurile se reevaluează o dată la 6 luni sau ori de câte ori este cazul și, dacă împrejurările se schimbă, se propune, după caz, menținerea, modificarea sau încetarea măsurilor de protecție socială.

Drepturile beneficiarilor

Beneficiarii de servicii sociale furnizate de Serviciul de Protecție Specială au, printre altele, următoarele drepturi:

- să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, opinie sau religie;

- să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

- să li se asigure continuitatea serviciilor atâta timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

- să fie protejați de lege, atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

- să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

- să participe la evaluarea serviciilor sociale primite.

Obligațiile beneficiarilor

- să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

- să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 - să contribuie, potrivit legislației în vigoare, la plata serviciilor furnizate, în funcție de tipul serviciului și situația lor materială;

- să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală.

Lunar, la Târgu-Mureș, aproximativ 60 de persoane vârstnice dependente beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu.

Serviciul Protecție Specială din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Târgu-Mureș are sediul în Târgu-Mureș, strada Gheorghe Doja nr. 9.

Parteneriat între autoritatea publică locală și organizațiile neguvernamentale

În baza legislației în vigoare, prin Hotărâre a Consiliul Local Municipal, se alocă, anual, sume de bani unor fundații și organizații neguvernamentale care au ca obiect asistarea persoanelor vârstnice.

La Târgu-Mureș, Fundația Unitarcoop, Asociația Familiilor și Familiilor Mari Marianum și Fundația Creștină Diakonia acordă asistență unui număr de circa 100 de persoane vârstnice care necesită asistență socio-medicală.

Îngrijirea la domiciliu - un drept legal, nu un privilegiu!

La nivel național, a fost creată și funcționează Rețeaua SeniorNET, alcătuită din 44 de furnizori de servicii sociale adresate persoanelor vârstnice, sub deviza: Îngrijire la domiciliu - un drept legal, nu un privilegiu.

Pornind de la constatarea că, în România, serviciile sociale sunt insuficient dezvoltate, iar numărul asistenților sociali este în continuă scădere (mulți dintre ei plecând din România și lăsând în urmă persoane care au nevoie de asistență), Rețeaua SeniorNET militează pentru elaborarea unei legislații unitare privind serviciile sociale și socio-medicale și diminuarea fenomenului masiv al emigrației personalului calificat în domeniul îngrijirii la domiciliu, prin crearea cadrului instituționalizat de ocupare, motivare și dezvoltare profesională a acestuia.

Lasă un comentariu