A CÂTA „COROANĂ CU SPINI"?

Distribuie pe:

„Azi noapte am avut un vis / Catedrala Mântuirii Neamului era gata, / Iar eu m-am dus la Catedrală de dimineaţă, să-l caut pe Dumnezeu / (...) şi până la urmă l-am găsit într-o biserică de lemn, / E una undeva pe-un deal (...) şi cred că ştiu de ce L-am găsit aici / Eu cred că Dumnezeu preferă lemnul / Lemnul şi spaţiile mici" - Dan Teodorescu, trupa „Taxi".

33 de „spini", travestiţi peste noapte din artişti în... teologi, au „împletit" o „coroană" nesocotind exact acelaşi număr de ani la care Mântuitorul Hristos S-a jertfit pentru a noastră mântuire, în a-L batjocori cu „smerenie", iar, pe Hristos, Cel ce conduce în chip nevăzut Biserica Ortodoxă, dar lovind „democratic" şi poporul întreg sub pretextul că slujitorii lui Dumnezeu, rânduiţi şi înzestraţi haric de Acesta pentru a ne călăuzi la Rai, s-ar mărgini cu trufie să ridice în zadar o Catedrală a Mântuirii Neamului, în care Dumnezeu nu s-ar sălăşlui... fiindcă El „preferă lemnul şi... spaţiile mici"! Ne simţim datori să îi anunţăm pe aceşti noi prigonitori ai postmodernităţii, care au avut nesăbuinţa de a se face părtaşi la o hulă (muzicală), concepută de D. T. de la trupa „Taxi", că ar fi mai mult decât indicat să pună mâinile pe Cartea Sfântă, mai ales că s-au făcut acum „vase alese" ale unei mari sminteli publice, pentru a înţelege cum să iasă din „laţul" antihristic în care s-au prins cu entuziasm! Vor avea atunci ocazia să afle cum Însuşi Dumnezeu, când a poruncit construirea Templului din Ierusalim (2 Regi 7, 5), şi-a ales nu numai oamenii care să îl ridice (2 Regi 7, 13), dar a realizat şi planurile arhitecturale. Ei bine, spre ştiinţa lui D.T. et comp, Dumnezeu a binecuvântat finalizarea uneia dintre cele mai somptuoase edificii care s-au construit vreodată pe acest pământ. Faptul că Însuşi Dumnezeu a vegheat la naşterea unei frumuseţi arhitectonice rare, aflate în epicentrul unui perimetru de 5 ha, iar pe deasupra având la temelie „pietre mari" (3 Regi 5, 17) şi, în final, chiar templul întreg să fie „îmbrăcat cu aur" (3 Regi 6, 22), nu L-a împiedicat deloc pe Dumnezeu să cinstească munca celor aproape 200 000 de oameni (3 Regi 5, 13), să-l sfinţească (3 Regi 9, 3) cu Slava Sa (3 Regi 8, 11) şi să aibă „ochii şi inima... acolo" (3 Regi 9, 3). În această splendidă construcţie de piatră, lemn şi materiale preţioase, Domnul nostru Iisus Hristos - Cel într-adevăr „blând şi smerit cu inima" - a practicat şi aprobat ritualurile religioase. Nu a fost ca atare stânjenit de magnifica realizare, cum dintr-o falsă pudoare, „se ofensează" referitor la Catedrală alde D.T., deoarece El ştia că harul care sfinţeşte aurul era mai presus...

Da, stimaţi cititori, este regretabil că tot mai mulţi „lupi în piei de oaie", în loc să tacă şi să se roage mai mult, aduc atâta tulburare peste o ţară de creştini, fără să le pese că astfel stârnesc mânia lui Dumnezeu... Însă riscul lor, de a-şi plăti ratingul cu preţul veşniciei, cântăreşte (în absenţa pocăinţei reale), mult prea greu şi prea amar atunci când oamenii vor fi chemaţi să răspundă pentru credinţa şi faptele lor la Ziua Judecăţii ce va să vină: „Pentru că ce-i va folosi omului dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?" (Mt. 16, 26)... Sunt întrebări la care vor fi chemaţi să răspundă, bineînţeles, inclusiv acei „smeriţi" precum: Horia Moculescu, Dan Bittman, Monica Anghel, Andreea Esca, Victor Rebengiuc, Ştefan Bănică Jr., Mircea Baniciu, Mircea Cărtărescu, Grigore Leşe, Oana Pellea, Teo Trandafir, Laura Lavric, Alexandru Andrieş, Emilia Popescu... Şi încă ceva: Dumnezeu nu preferă lemnul, ci pe cei curaţi cu inima!

Lasă un comentariu