Un referendum impus de bunul-simţ românesc, de credinţa strămoşească şi morala creştină!

Distribuie pe:

Potrivit prevederilor articolului 151, alineatul 3, din Constituţia României, republicată, iniţiativa cetăţenească vizând modificarea articolului 48 (alineatul 1) din Legea fundamentală a ţării, referitor la familie, a primit aviz (raport) favorabil în comisiile de specialitate ale Senatului. Comisia Juridicăşi Comisia pentru Constituţionalitate, Libertăţile Civile şi Monitorizare a Executării Hotărârilor CEDO au întocmit, în unanimitate, un raport comun, favorabil iniţiativei cetăţeneşti privind revizuirea Constituţiei. La recomandarea Consiliului Legislativ, iniţiativa a fost completată, prin amendament, cu un nou articol, potrivit căruia „revizuirea Constituţiei se supune aprobăriiprin referendum", potrivit prevederilor articolului 151, alineatul 3, din Constituţia României, republicată. Modificarea articolului 48, alineatul 1, din Constituţie, privind Familia, stipulează: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită întreun bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor", faţă de textul actual care se referă la „căsătoria dintre soţi", ceea ce dădea apă la moara cuplurilor homosexuale. Se preconizează ca referendumul să aibă loc, după unele opinii, în ziua alegerilor parlamentare, ceea ce o supărăteribil pe Romaniţa Iordache, vicepreşedintele organizaţiei „Accept", foarte supărată că referendumul ar fi „inoportun", atâta timp cât prevederile Codului Penal „sunt extrem de explicite", iar „definiţia propusă este una extrem de restrictivă", fiind vorba „despre o restrângere a dreptului în viaţa de familie". Oare aşa să fie? Românul, cu bunul lui simţ, credincios, care respectă obiceiurile strămoşeşti şi morala creştină, vrea căsătorii tradiţionale româneşti, între un bărbat şi o femeie, nu între cupluri homosexuale! Asta vrea românul. Tocmai de aceea cere modificarea, prin referendum, a articolului 48 din Constituţie, Legea fundamentală a ţării!

Lasă un comentariu