1 DECEMBRIE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ DACIA

Prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgată de preşedintele Ion Iliescu şi publicată în Monitorul Oficial nr. 95, din 1 august 1990, ziua de 1 Decembrie a fost adoptată ca zi naţională şi sărbătoare publică în România. Această zi încununează lupta românilor transilvăneni pentru Unitate Naţionalăşi marchează momentul creării României Mari, situându-se în continuarea precedentelor acţiuni unioniste ale fraţilor din Basarabia (27 martie 1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918).

Deşi fiecare generaţie îşi trăieşte timpul şi are propriile proiecte de viitor, percepţia pe care români o au despre această Zi Naţională rămâne aceeaşi, fiecare încercând să aducă un omagiu acestei zile.

Şcoala Gimnazială Dacia, o şcoală cu tradiţie, implicată în tot ce înseamnă activităţi şcolare şi extraşcolare, a reuşit să impresioneze şi de data aceasta prin omagiile aduse acestei zile cu o deosebită însemnătate istorică.

Astfel, pentru a cinsti cum se cuvine acest important eveniment, Şcoala Gimnazială Dacia a alocat cele două zile, de 28 şi 29 noiembrie, manifestărilor specifice Zilei Naţionale a României.

„Săptămâna patriotică" a fost deschisă de o expoziţie tematică „Istoria prinde viaţă", coordonată de dna prof. de istorie, Buhăianu Mirela. Scopul acestei expoziţii a fost stimularea curiozităţii pentru studiul istoriei şi dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi, proiectul fiind, în opinia dnei prof. Buhăianu Mirela, o metodă alternativă în cadrul orelor de istorie, un mod plăcut şi viu de învăţare. Participanţii la această expoziţie au fost elevii claselor a V-a A, B, C şi a VI-a A, B, iar produsele realizate de ei au fost: locuinţe ale omului primitiv (colibe, peşteri, locuinţe lacustre), cele 7 minuni ale lumii antice (clasele a V-a); satul şi oraşul medieval, domeniul feudal, castelul medieval, jurământul dintre senior şi vasal, turnirul, 1 Decembrie 1918 - Marea Unire (clasele a VI-a).

Dacă de dimineaţă holurile şcolii au fost împânzite de proiecte lucrate cu dibăcie de elevi, după-masă, au fost însufleţite de elevii şi profesorii îmbrăcaţi în straiele populare care se grăbeau emoţionaţi înspre sala festivă unde urma să aibă loc, de la ora 17.00, o serbare dedicată acestei zile. Toate scaunele au fost ocupate de părinţii elevilor care urmau să urce pe scenă printre care şi dl Claudiu Maior, prezent de data aceasta în calitate de părinte.

Evenimentul a fost deschis de discursul d-nei director, prof. Rusu Mihaela Adina, îmbrăcatăşi dânsa în portul popular. A urmat un discurs despre însemnătatea acestei zile ţinut de dna prof. de istorie Boboş Maria, care a dat apoi cuvântul celor două moderatoare ale programului: Borşan Alexandra (VIII A) şi Ceteraş Maria (VIII A). Protagoniştii au fost bobocii şcolii: clasa a V-a A, îndrumată de dna prof. Todoran Nicoleta, clasa a V-a B, îndrumată de dna prof. Boboş Maria şi clasa a V-a C, îndrumată de dl prof. Pop Laurenţiu. Ei s-au întrecut în recitarea unor celebre versuri patriotice („Graiul neamului"; „Dacii liberi") şi fredonarea unor cântece deja clasice pentru această zi: „Marşul lui Iancu", „Treceţi batalioane'", „Fii mândru că eşti român", „Cântă cucu-n Bucovina". Programul s-a încheiat cu un discurs al d-nei prof. Todoran Nicoleta, care a mulţumit tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui minunat eveniment.

Omagiile aduse Zilei Naţionale a României nu s-au încheiat însă aici.

A doua zi, marţi, 29 noiembrie, curtea şcolii a fost preluată de culorile României: roşu, galben şi albastru, culori regăsite fie în papioanele purtate cu mândrie de elevi, fie în insigne, fie în steagurile care fluturau în vânt. S-a intonat Imnul Naţional, câteva cântece patriotice, iar apoi toţi elevii şi profesorii s-au prins într-o mare horă, Hora Unirii.

La mulţi ani, România!

Lasă un comentariu