PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE - „ÎNVIEREA – VIAȚĂ după... VIAȚĂ!"

Distribuie pe:

„Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră (haină din stofă purpurie roșie spre violet, purtată de regi, împărați și domnitori) și vizon (haine scumpe din animale vizon, care în sec. XV-XVI erau interzise tuturor, cu excepția nobililor), veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porții lui, plin de bube. Poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar și câinii venind, lingeau bubele lui.

Și a murit săracul și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam.

A murit și bogatul și a fost înmormântat. și în iad, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam și pe Lazăr în sânul lui. și el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazăr

să-și ude vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuieasc în această văpaie.

Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune ale tale în viața ta, și Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. și peste toate acestea, între noi și voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă la voi să nu poată, nici de acolo să treacă la noi. Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu. Căci am cinci frați, să le spună lor acestea, ca să nu vină și ei în acest loc de chin.

Și i-a zis Avraam: Au pe Moise și pe prooroci; să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraame, ci, dacă cineva dintre morți se va duce la el, se vor pocăi. și i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise și de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morți".

Duminica a 22-a după Rusale - „Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr" Sfânta Scriptură a Noului Testament - Luca 16, 19-31

***

Strămoșii daci credeau și ei în nemurirea sufletului. Împăratul Traian, după ultimul război cu dacii, a spus: „I-am învins chiar și pe geți, cei mai puternici dintre toate neamurile care au existat vreodată, nu numai din cauza lor, ci și din aceea a învățăturilor lui Zamolxis, care este între ei așa de slăvit. Acesta le-a întipărit în inimă convingerea că ei nu mor, ci numai își schimbă locuința și de aceea merg mai veseli la moarte decât în orice altă călătorie".

 Marcus Ulpius Nerva Traianus (53-117), al doilea Împărat al Romei între 98-117

***

 GEȚII credeau într-un fel de „Waldhul" (Câmpii Elizee), unde după moartea trupului se vor întâlni cu zeul lor suprem și vor trăi fără de sfârșit.

Vasile Pârvan 1882-1927 - istoric, arheolog, epigrafist, eseist

 P.S. Televizorul funcționează atâta timp cât este alimentat cu forța nevăzută a curentului. Când îi retragi această forță, el nu mai funcționează. Curentul nu moare, ci aparatul fără curent. OMUL este TRUP și SUFLET. Trupul celui răposat are toate mădularele, dar n-are viață, n-are sufletul. Ceea ce moare este trupul, nu sufletul. Taina morții și a învierii o putem înțelege numai apropiindu-ne de Dumnezeu, dar până atunci ne stă de sprijin „Sfântul Ardealului": „CINE ARE MINTE SĂ IA AMINTE".

 

Lasă un comentariu