Ajutor de 200 de euro pe hectar pentru conservarea ecosistemelor forestiere!

Distribuie pe:

Unitățile administrativ-teritoriale, persoanele fizice, persoanele juridice și asociațiile dintre acestea, care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere, vor beneficia de ajutoare financiare de la stat pentru conservarea biodiversității specifice ecosistemelor forestiere și pentru reducerea eroziunii solurilor forestiere.

Suprafețele eligibile sunt terenurile forestiere, cu excepția celor încadrate în tipul I funcțional (păduri cu funcții speciale pentru ocrotirea naturii, pentru care, prin lege, este interzisă orice fel de exploatare de lemn sau de alte produse, fără avizul autorității competente), cu condiția ca terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafața angajată, suprafața minimă pentru care se încheie angajamentul fiind de 100 ha, iar ajutorul acordat - de 200 de euro pe hectar, pe an.

Schema de ajutor se acordă în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, ajutoare cofinanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), măsura fiind prevăzută în Ordinul ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1002, din 22 decembrie 2016, privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", apărut în Monitorul Oficial nr. 20, din 9 ianuarie 2017.

Până la data de 31 decembrie 2020, valoarea totală a acestui sprijin financiar este estimată la 117,8 milioane de euro. 

Lasă un comentariu