NU VINDEŢI PĂMÂNTUL ŢĂRII!

1. NU vindeţi pământul ŢĂRII la o lume căpcăună

Nu mai vindeţi, nu mai vindeţi iarăşi ŢARINA STRĂBUNĂ!

NU ne vindeţi orizontul, nu vindeţi apa din râu

Nu ne vindeţi codrul verde, nici lanurile de grâu.

NU vindeţi livezi şi sate nici la regi, nici la nebuni

NU vindeţi văi şi fâneţe stolurilor de tăuni!

NU ne vindeţi, nu ne vindeţi, generali şi amirali,

C-aţi distrus ARMATA ŢĂRII, eu v-acuz drept criminali,

NU ne vindeţi, nu ne vindeţi nici OGORUL, nici MORMÂNTUL,

Trădătorilor de ŢARĂ, nu v-ar mai răbda pământul!

NU ne vindeţi, nu ne vindeţi ISTORIA şi TRECUTUL

Ne-aţi înstrăinat avutul.

NU ne vindeţi, nu ne vindeţi SENATORI la venetici

Din apărători de ŢARĂ, ne-aţi devenit inamici.

NU vindeţi AURUL ŢĂRII la negustori şi zevzeci

Nu ne vindeţi, nu ne vindeţi, eu v-am condamnat pe veci!

NU ne vinde, nu ne vinde, PARLAMENTAR IMPOSTOR

Ai trădat o NAŢIUNE, ŞI-ŢI BAŢI JOC DE UN POPOR

Ne-ai vândut averea ŢĂRII clanurilor din Apus

JOCI MEREU O CARTE DUBLĂ, CÂND DIAVOL -CÂND CEL DE SUS.

Ciucă Virgil, New -York Din volumul „EXECUŢIA".

***

2. „Noi nu luptăm nicăieri pentru a cuceri şi distruge pe alţii, ci numai pentru a ne apăra PĂMÂNTUL pe care stăm în virtutea celor mai mari DREPTURI ISTORICE, căci pe acest PĂMÂNT sute de generaţiuni s-au jertfit pentru a-l apăra".

Barbu Ştefănescu Delavrancea (1858-1918), scriitor, avocat, om politic

***

3. În timpul organizărilor statale sub cei doi regi Burebista şi Decebal, „PREOŢII" au jucat un rol important şi uneori definitoriu. Regele COMOSICUS, avea şi funcţia de „MARE PREOT" şi avea sub el toată conducerea religioasă. Preoţii DECENEU şi VEZINA au ocupat funcţii de vicerege în aparatul de conducere, dar cel mai important este faptul că au fost sfătuitori drepţi şi cinstiţi ai celor doi regi, care se bazau în toată conducerea statală pe înţelepciunea şi loialitatea lor. „Preoţii traco-geto-daci" sunt amintiţi în izvoarele literare sub denumirile de: „kapnobatai" (cei din nori, trăitori asceţi sus la munte), „polistai" (întemeietori de oraşe), şi „ktistai" (întemeietori de neam).

P.S. „În urmă cu peste 500 de ani, domnitorul Moldovei, Ştefan cel Mare şi Sfânt, avea mare sfătuitor pe Sfântul Daniil Sihastrul. Domnitorul, niciodată nu mergea la război fără să se spovedească sau să se sfătuiască cu preotul duhovnic Daniil, în situaţii cheie ale statului moldav. În ROMÂNIA de AZI, după 27 de ani, încă nu

s-a găsit o formaţiune puternică şi cinstită care să conducă poporul şi să fie ascultată. „ROMÂNI"! - eliminaţi cele două camere care nu ne reprezintă; faceţi alegeri noi; alegeţi pe cei mai buni dintre cei mai buni; Puneţi în conducerea ţării „PREOŢI" care să răspundă de Biserică, „MEDICI" care să răspundă de sănătate; „DASCĂLI LUMINAŢI" care să se ocupe de învăţământ; „SCRIITORI şi POEŢI PATRIOŢI" nepătaţi, care să conducă cultura; „ŢĂRANI-AGRICULTORI DESTOINICI" care să se ocupe de agricultură; „MESERIAŞI DEŞTEPŢI ŞI LOIALI" care să conducă industria" etc. De 27 de ani aţi distrus sufletul ţării; aţi distrus sufletele pure ale ale acestui neam; aţi întinat memoria vrednicilor înaintaşi! OPRIŢI-VĂ! TREZIŢI-VĂ, ROMÂNI! (n.a.). Sf. Scriptură ne avertizează: „CU FOCUL URGIEI MELE ÎI VOI PIERDE ŞI PURTAREA LOR O VOI ÎNTOARCE ASUPRA CAPULUI LOR" (Iezechiel 22, 30).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

 

 

Lasă un comentariu