Adunarea generală a Ligii Asociaţiilor de Proprietari Mureş

În cursul acestei săptămâni, sala nr. 45 din Primăria Târgu-Mureş a fost gazda Adunării generale a Ligii Asociaţiilor de Proprietari Mureş. Au participat 47 de preşedinţi ai asociaţiilor de proprietari afiliate, precum şi reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari neafiliate.

Ordinea de zi a şedinţei a inclus prezentarea Raportului de activitate şi a celui privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobarea Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, precum şi alegerea consiliului director şi a cenzorului.

Activitatea organizatorică pe parcursul anului trecut a fost axată, inclusiv prin intervenţii publice, pe clarificarea aspectelor privind rolul Ligii. În anul 2016 au solicitat afilierea opt asociaţii de proprietari, toate asociaţii mari, astfel că, în prezent, din Liga Asociaţiilor de Proprietari Mureş fac parte 102 asociaţii de proprietari, cele mai multe fiind asociaţii mari, cu aproximativ 11.200 apartamente. Liga Asociaţiilor de Proprietari Mureş este membru activ al Ligii Asociaţiilor de Proprietari HABITAT Bucureşti.

O atenţie sporită a fost acordată în anul 2016 şi acţiunilor dedicate promovării intereselor asociaţiilor de proprietari din municipiul Târgu-Mureş, dar şi îmbunătăţirii cadrului legislativ, precum şi soluţionării problemelor punctuale cu care se confruntă asociaţiile de proprietari mureşene. Totodată, Liga Asociaţiilor de Proprietari Mureş a colaborat cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor pentru organizarea unui curs nou, de formare profesională pentru administrator de imobile. Pe parcursul atestării absolvenţilor urmează să fie realizate şi evaluări privind conţinutul şi calitatea cursului, măsura în care acesta răspunde exigenţelor.

În urma alegerilor, din Consiliul Director al Ligii Asociaţiilor de Proprietari fac parte GOROG MELANIA - preşedinte al Asociaţiei de Proprietari nr. 5, Cornişa; PETRUŢ LENUŢA, preşedinte al Asociaţiei de Proprietari nr. 12, Aleea Carpaţi; ALEXA PETRE, administrator al Asociaţiei de Proprietari nr. 46, Dâmbul Pietros; CERCEŞ TEODOR, preşedinte al Asociaţiei de Proprietari nr. 41, Dâmbul Pietros/Tudor; CERGHIZAN VASILE, preşedinte al Asociaţiei de Proprietari nr.131,

Tudor; MIREŞTEAN SORIN, preşedinte al Asociaţiei de Proprietari nr. 212, Unirii; ORBAN LORAND, preşedinte al Asociaţiei de Proprietari nr. 66, Mureşeni (în acelaşi timp şi juristul Ligii); consilierul local MOLDOVAN CĂLIN, preşedinte al Asociaţiei de Proprietari nr. 440, Mureşeni. Ing. DUMITRU RUS, Asociaţia de Proprietari nr. 6 din 7 Noiembrie, a fost reales de cei prezenţi la adunarea generală preşedinte al Consiliului director şi preşedinte al Ligii Asociaţiilor de Proprietari. În funcţia de cenzor a fost realeasă BÎNDILĂ CRISTINA, Asociaţia de Proprietari 183.

Lasă un comentariu