Biserica din Reghin - Cartierul Câmpului şi-a sărbătorit hramul Bunei Vestiri

Sâmbătă, 25 martie 2017, cu prilejul sfintei sărbători a Bunei Vestiri, Biserica „Buna Vestire şi Sf. Mc. Filofteia" din Reghin - Cartierul Câmpului şi-a sărbătorit hramul, prilej de rugăciune profundă, meditaţie şi comuniune liturgică. Cu acest prilej, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de către părintele paroh Vasile Teodor Roşca, în mijlocul unui numeros număr de credincioşi. În cuvântul de învăţătură, părintele paroh a vorbit despre importanţa acestui praznic măreţ şi a adus întărire în credinţă, spor duhovnicesc şi înălţare sufletească. Parohia ortodoxă din Reghin - Cartierul Câmpului este păstorită de tânărul preot Vasile Teodor Roşca, părinte duhovnicesc al tuturor celor care trec pragul acestui locaş de închinăciune, şi care şi-a format deja un nume bun, nume care va rămâne mărturie peste veacuri. Slujeşte cu credinţă sinceră şi deosebit de multă evlavie Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, împlinind cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice: „Fiţi următori mie, precum şi eu sunt lui Hristos" (I Cor.11,1). Figura părintelui Vasile Teodor Roşca, prin osârdia şi râvna sa, este pilduitoare şi poate constitui un izvor viu de lumină şi de credinţă pentru preoţi şi credincioşi.

Este bine cunoscut faptul că în fiecare an, la 25 martie, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte măreţul praznic al Bunei Vestiri. Buna Vestire face parte din sărbătorile împărăteşti ale Preacuratei Fecioare Maria. Această sărbătoare deschide porţile bucuriei celor ce au aşteptat din veacuri venirea lui Mesia. Şi cum păcatul a intrat în lume printr-o femeie, tot printr-o femeie trebuia să se pună capăt întunericului. De data aceasta a fost aleasă cea mai sfântă fecioară de pe faţa pământului, Maria din Nazaretul Galileei. Fecioara Maria trăise la templu în curăţie şi sfinţenie, muncind şi rugându-se neîncetat. Şi fiindcă prin ea avea să se vindece firea umană, n-a primit vestea cea bună de la oameni, ci de la Dumnezeu, prin slujitorul său apropiat, Arhanghelul Gavriil. Acesta vine la locuinţa tinerei Maria şi i se adresează astfel: „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său" (Luca; 1, 30-32). Aşa s-a petrecut una din intervenţiile lui Dumnezeu în lume prin slujitorii Săi, îngerii.

Praznicul acesta înseamnă începutul drumului de răscumpărare pe care Dumnezeu îl deschide „celui făcut după chipul Său", omul. Buna Vestire este primul act minunat, rupându-se lanţurile ferecate ale diavolului. Prin Bunavestire se arată clar că Dumnezeu a venit în lume împlinind atât proorociile, dar să ajute şi pe om să fie fericit, să înţeleagă rostul său, cu un cuvânt „a venit ca lumea să aibă viaţă". Gavriil Arhanghelul se arată Sfintei Fecioare real, ca trimis al Stăpânului său, Dumnezeu, arătând Sfintei Maria că este vrednică de a primi una din tainele mântuirii, întruparea Domnului. Arhanghelul Gavriil este trimis la o fecioară curată şi smerită, plină de credinţă şi de viaţă sfântă, cunoscătoare a legii vechi şi iniţiată la templu în tâlcuirea proorocilor, aşa că întruparea lui Mesia n-a fost întâmplătoare, ci a făcut parte din Tainele dumnezeirii. Buna Vestire n-a fost adusă unei fecioare de neam sau spiţă bogată sau regească, ci dintr-o familie de oameni cu demnitate şi cinste fără margini.

Praznicul Bunei Vestiri prezintă pe lângă învierea naturii (echinocţiul de primăvară) şi primăvara spirituală, adică faptul dumnezeiesc al unirii cerului cu pământul, mai bine zis, al legăturii directe între lumea triumfătoare (îngerii), reprezentată prin Arhanghelul Gavriil şi lumea sensibilă, sau luptătoare (credincioşii) reprezentată prin Preacurata Maria. Dumnezeu, care are scaun cerul şi aşternut picioarelor pământul, s-a lăsat încăput în sân de Preacurata Fecioară, prin ea săvârşindu-se trupeşte plinătatea dumnezeirii. Această minune este tâlcuită de Sfinţii Părinţi, şi de întreaga creştinătate, sărbătorită de Biserica lui Dumnezeu cea una, sfântă, sobornicească şi apostolească. Buna Vestire este praznicul celor ce acceptă cu convingere nestrămutată şi cu suflet neîntinat să intre în marea familie a lui Dumnezeu, care este Biserica. Biserica Ortodoxă cinsteşte prin această sărbătoare atât pe împărăteasa cerului, Prea Sfânta Fecioară Maria, cât şi pe solul dumnezeirii, Arhanghelul Gavriil. Dacă ne gândim la faptul suprafiresc al întrupării, ne dăm seama că viaţa ei a fost mai presus de fire şi totuşi a trăit printre noi. Cinstirea adusă de către noi trebuie făcută cu atâta curăţie sufletească încât cugetul nostru să fie alb ca şi crinul din mâna Arhanghelului. Dacă Arhanghelul i s-a închinat, noi credincioşii trebuie să-i aducem supracinstire.

Drept aceea, luminaţi fiind de strălucirea acestui praznic, să înlăturăm gândurile rele din inimile noastre şi să nu mai săvârşim cele necugetate. Numai aşa putem aduce mulţumire lui Dumnezeu şi cinstire Preacuratei sale mame pentru că „Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, fiu fecioarei se face şi Gavriil - Arhanghelul darului bine îl vesteşte".

Lasă un comentariu