Tratamentele fitosanitare în livada de lângă casă

Este perioada optimă pentru efectuarea tratamentelor fitosanitare în livada de lângă casă. De modul cum se fac aceste tratamente depinde viitoarea recoltă de fructe. Pentru o corectă informaţie a cetăţenilor care deţin pomi fructiferi în grădina de lângă casă i-am solicitat domnului dr. ing. Mihai Tomşa informaţii privind modul de efectuare al acestor tratamente.

La măr, în faza de buton roz şi la păr, în faza florală de buton alb, se vor efectua tratamente cu produse sistemice şi de contact, pe care le găsiţi la fitofarmacii, dacă sunt dăunători se va aplica şi un tratament cu un insecticid. La căderea a circa 50 la sută din petalele florale se va aplica al doilea tratament cu aceleaşi produse. Atenţie! Tratamentele cu produse sistemice nu vor fi mai mult de trei cu acelaşi produs, obligatoriu completate cu produse de contact, pentru a se evita rezistenţa. La cireş, vişin şi prun se vor aplica tratamente în timpul înfloririi împotriva moniliozei. Tratamentele fitosanitare nu se vor aplica când temperatura aerului este sub plus 5 grade C.

Mulţi gospodari nu cunosc cum se lucrează cu pompele de stropit. Insecticidele şi fungicidele sub formă de pulbere se vor umecta şi dizolva în apă, şi se vor amesteca foarte bine (cum se procedează cu cafeaua ness), iar când se introduc în aparatul de stropit, acesta să fie umplut cu apă trei sferturi din capacitate.

Pentru a se evita accidentele datorate ingerării de substanţe chimice cel care efectuează tratamentul va folosi un echipament de protecţie format din mască, halat, mănuşi. Nu se fumează, nu se bea apă şi nu se consumă alimente în timpul tratamentului, iar după terminarea lucrului se va spăla aparatul de stropit cu apă curată".

Am amintit despre aceste reguli în ideea că mulţi cetăţeni le-au uitat. În momentul când achiziţionaţi un produs fitofarmaceutic, solicitaţi informaţii de la specialistul de la fitofarmacie. 

Lasă un comentariu