Sărbătoarea hramului, la schitul Dumbrăvioara, ctitoria Patriarhului Miron Cristea

Distribuie pe:

Duminică, 21 mai 2017, cu prilejul sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, Întocmai cu Apostolii, schitul Dumbrăvioara, ctitoria Patriarhului Elie Miron Cristea, și-a prăznuit hramul.

 În această sfântă zi, mulțime mare de credincioși au poposit la așezământul monahal din Dumbrăvioara pentru a lua parte la sfintele slujbe. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de un sobor de călugări și preoți, care au adus întărire  în credință, înălțare duhovnicească și un spor de nădejde.

De zeci de ani, în mersul călătorului care pășește de la Reghin spre Târgu-Mureș, se întâlnește în cale o oază de intensă spiritualitate și leagăn al românismului curat și sănătos. Este vechea vatră a schitului Dumbrăvioara, ridicat de un vrednic fiu al acestor meleaguri binecuvântate, cel care a fost cel dintâi patriarh al României reîntregite, dr. Elie Miron Cristea, cel născut pe frumoasele plaiuri ale Topliței Române (strămoșii săi proveneau de la Potoc-Deleni, de lângă Reghin).

Schitul Dumbrăvioara este întemeiat în anul 1930 de Patriarhul Miron Cristea, ca metoc al mănăstirii „Sfântul Ilie" Toplița, care este ctitoria aceluiași întâi Patriarh al României. La întemeiere, schitul Dumbrăvioara a fost înzestrat cu o suprafață de 32 de iugăre de pământ, necesar întreținerii viețuitorilor mănăstirii. În 1950, schitul a fost desființat de regimul comunist, iar pământul naționalizat. După anul 1989, schitul s-a reînființat. S-a reclădit paraclisul, s-au refăcut anexele gospodărești. Schitul posedă o suprafață de teren de 17 hectare. S-a construit o biserică nouă, care va fi sfințită în curând.

Schitul Dumbrăvioara are două hramuri: Sfinții Împărați Constantin și Elena (21 mai) și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (8 noiembrie). Obștea viețuitorilor schitului Dumbrăvioara este condusă în prezent de Prea Cuviosul Părinte Protosinghel Teodosie Colceru (în calitate de egumen), un monah tânăr, harnic, cu multă dragoste față de Dumnezeu, de Biserică și de oameni. Mulțime mare de pelerini trec pragul acestui sfânt locaș mănăstiresc, unde găsesc liniște sufletească și alinare pentru toate încercările acestei vieți. Încă de la fondarea Schitului, viața a fost de obște după rânduiala statornicită de Sfinții Părinți pentru așezămintele călugărești. Schitul Dumbrăvioara, deși are o existență destul de tânără și este lipsit de valoare istorică și artistică, își are menirea și valoarea în scopul întăririi și păstrării spiritualității creștine de pe aceste meleaguri, are rolul de a ține aprinsă flacăra evlaviei și a sfintelor slujbe de-a lungul veacurilor.

Schitul Dumbrăvioara, ctitoria primului Patriarh al României, Elie Miron Cristea, a constituit de-a lungul veacurilor și continuă și pe mai departe să reprezinte un izvor viu de adăpare pentru sufletele însetate după Hristos, un loc sfânt și binecuvântat unde munca se împletește în mod armonios

 cu rugăciunea, un popas duhovnicesc pentru credincioșii de pretutindeni care se opresc aici măcar și pentru câteva clipe. Acest schit va dăinui peste veacuri și va reprezenta o vatră de autentică și intensă spiritualitate ortodoxă și în același timp un leagăn al românismului.

 

Lasă un comentariu