Semnalăm… Intră în vigoare Programul Național Apicol pentru perioada 2017-2019

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial, Partea I nr.516 din 04/07/2017 a fost publicată Hotărârea nr.443/2017 privind aprobarea Programului Național Apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar. Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este de 97.626 mii lei, din care suma de 48.813 mii lei reprezintă contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 1.102 din 5 iulie 2016. Pentru anul 2017 valoarea sprijinului financiar este de 32.542 mii lei; pentru 2018-32.542 mii lei, iar pentru 2019 -32.542 mii lei.

Acțiunile Programului prevăd următoarele aspecte: Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori; Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei; Raționalizarea transhumanței; Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol în Uniune.

Beneficiarii Programului sunt apicultori, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 aprobată cu modificările și completări prin Legea nr.182/2016; cooperative agricole recunoscute, conform legislației în vigoare, numai pentru asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori. Toți solicitanții trebuie să dețină un cod unic de identificare atribuit de APIA.

Solicitanții/ Beneficiarii Programului Național Apicol pot accesa simultan sprijin prin măsurile agricole de sprijin forfetar din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), cu condiția ca acțiunile sprijinite și/sau planificate și propuse spre finanțare de apicultori prin PNDR 2014-2020 să nu fie solicitate prin Programul național apicol. Termenul limită de depunere a cererii și a documentelor care o însoțesc este de 15 august a fiecărui an.

Lasă un comentariu