IOAN EUGEN MAN, „TÂRGU-MUREȘ ÎN CARTOGRAFIE ȘI IMAGINI ISTORICE"

Distribuie pe:

Un stil inconfundabil recomandă orașul Târgu-Mureș drept unul dintre cele mai frumoase orașe transilvănene. Arhitectura orașului, muzeele, filarmonica, teatrele, bisericile, bibliotecile, școlile și universitățile, distribuite într-o armonie perfectă, au creat un peisaj urban unic, cu o fizionomie aparte. Loc de pelerinaj în Evul Mediu, prin Mănăstirea aparținând Ordinului călugărilor franciscani, centru religios, dar și meșteșugăresc și comercial, orașul a fost privilegiat încă din 1482 de către regele Matei Corvin, prin acordarea dreptului de a ține trei târguri mari anual. În 1493, s-au recunoscut privilegiile breslelor, fapt ce a impulsionat dezvoltarea economică a orașului, care era și reședința scaunului Mureș. Dar, în primul rând, privilegiile au atras mulți oameni în oraș, care de atunci s-a numit Târgu-Mureș.

După „Războiul cel lung" sau „Războiul de 15 ani", după cum i se mai spune, desfășurat la sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea, inițiat de papalitate pentru eliberarea teritoriilor europene ocupate de Imperiul otoman, la Târgu-Mureș s-a construit cetatea orașului. Ridicată din inițiativa judelui orășenesc Borsos Tamás, devenit mai târziu un cunoscut cronicar, cetatea a oferit cetățenilor bogați posibilitatea de a-și construi case în cetate, punându-și sub protecție locuințele și bunurile. La sfârșitul secolului al XVII-lea, pe fondul Reconquistei austriece dusă împotriva turcilor, Transilvania a devenit provincie a Habsburgilor, orașul intrând în ritmul de dezvoltare al posesiunilor Vienei. Cetatea, în care s-a instalat armata austriacă, a fost transformată într-o cazarmă, casele oamenilor fiind distruse, cetățenii mutându-se în afara zidurilor. Atât cei mutați din cetate, cât și numeroșii aristocrați din zona Mureșului și-au construit case în zona centrală a orașului, unii adevărate palate, cum ar fi Palatul Toldalagi. În 1754, la Târgu-Mureș s-a transferat „Tabla Regească" (Judecătoria Transilvaniei), instituție în care și-au desăvârșit studiile în drept numeroși tineri din Transilvania. În 1786, s-a înființat prima tipografie a orașului, iar Teleki Sámuel, cancelar al Transilvaniei, a creat celebra bibliotecă ce-i poartă numele. Două colegii, unul catolic și altul reformat, atrăgeau în oraș numeroși elevi și profesori.

Secolul al XI-lea și apoi al XX-lea au îmbogățit zestrea arhitecturală a orașului, cu construcții în stil baroc, neobaroc, neoclasic, secession (cum sunt cele două clădiri din centrul orașului, Palatul Culturii și fosta Primărie), neobrâncovenesc sau cu construcții din prefabricate și oțel, care dau o identitate aparte arhitecturii urbane a orașului Târgu-Mureș, foarte greu de rezumat în doar câteva fraze.

Pentru istoria detaliată a orașului, târgumureșenii au la îndemână zeci de studii și numeroase volume oferite de ani de zile de Ioan Eugen Man, cel mai autorizat istoric al evoluției urbane a orașului. Pe mii de pagini, reconstituită pe epoci și curente artistice, istoria arhitecturii scrisă de Ioan Eugen Man este povestea caselor și palatelor din Târgu-Mureș. De la detaliul elementelor individuale, arhitecți, proiecte, ziduri, acoperișuri, scări sau ferestre, designul și aplicațiile practice specifice diferitelor stiluri care au inspirat construirea unor clădiri publice sau particulare, Ioan Eugen Man a propus o abordare de ansamblu a istoriei arhitecturii orașului. Prin studiile și cărțile despre istoria urbană a orașului, ne-a învățat să știm că cea mai importantă investiție o reprezintă clădirile, parte a culturii timpului, rezultat al interacțiunii dintre idei, proiecte, aspirații, stiluri și constrângeri materiale. Fiecare clădire, publică sau privată, este o poveste de viață, în care ne regăsim cu aspirațiile de confort și frumos. Spre această aspirație, spre acest ideal ne conduce și noua carte a colegului Ioan Eugen Man, Târgu-Mureș în cartografie și imagini istorice, apărută la Editura Vama Veche. O carte diferită față de abordările anterioare dedicate istoriei arhitecturii, oferindu-ne „imaginea ansamblului", a orașului prin hărți și stampe editate în ultimele trei sute de ani. Om al arhivelor prin excelență al documentelor, transpuse prin numeroase studii despre geografia urbană a orașului, Ioan Eugen Man a reconstituit importante imagini din istoria orașului, ilustrate prin stampe de epocă. Prezentate cronologic, detaliate printr-o lectură atentă a culturii și mentalității timpului, stampele din secolele XVIII-XIX reproduse în carte sunt imagini ale Târgu-Mureșului în devenirea sa istorică. Arhitectura orașului și geografia străzilor prezentate în imagini stilizate ne oferă șansa reconstituirii istoriei prin imagini; o istorie vizuală a orașului pe trei sute de ani. Hărțile Târgu-Mureșului și ale împrejurimilor, realizate de diferite instituții, reproduc istoria orașului prin perspectiva evoluției urbane, expresia dezvoltării economice și demografice.

Cartea este scrisă într-o manieră mai puțin frecventă în istoriografia noastră, altfel foarte bine ilustrată în Vest, reprezentând o istorie alternativă la reconstituirile clasice de istoria orașelor, prin care Ioan Eugen Man ne propune o nouă pagină din istoria Târgu-Mureșului, a orașului ca geografie urbană, ca habitat și arhitectură.

 

Lasă un comentariu