Foștii șefi de stat au dreptul la locuință gratuită și pe perioada în care li se reabilitează reședința oficială

Prin OUG nr. 57/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 647, din 7 august a.c., Guvernul a modificat Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, în sensul că foștii președinți ai României au dreptul la folosința gratuită pe o perioadă de maximum 12 luni a unei locuințe, cu destinația de reședință, în suprafață de maximum 200 mp, în perioada executării lucrărilor de reparații capitale la imobilul atribuit cu destinația de reședință.

Potrivit Legii nr. 406/2001, persoanele care au avut calitatea de șef al statului român beneficiază pe durata vieții de folosința gratuită a unei locuințe de protocol, cu destinația de reședință, care cuprinde și un spațiu cu destinația de cabinet de lucru, încadrat cu un post de consilier și un post de secretar; de o indemnizație lunară în cuantum de 75% din indemnizația acordată președintelui României în exercițiu; de pază și protecție, precum și de folosința gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecție și Pază.

Membrii de familie ai titularului beneficiază de dreptul de folosință gratuită numai pe durata vieții titularului, apoi vor elibera locuința în termen de 60 de zile.

Legea precizează și faptul că de aceste facilități nu beneficiază persoana căreia i-a încetat calitatea de șef al statului român ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni pentru care a fost condamnată definitiv sau ca urmare a demiterii din funcție prin referendum.

Totodată, foștii președinți își pierd aceste drepturi în cazul săvârșirii unei infrațiuni, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate.

Guvernul justifică adoptarea recentului act normativ prin prisma obligației Administrației Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) de a atribui, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, din fondul locativ aflat în domeniul public al statului, locuințe de protocol, cu destinația de reședință, persoanelor care au deținut calitatea de șef al statului român, dar mai ales având în vedere că RA-APPS trece printr-un proces complex de eficientizare și restructurare, care a demarat prin crearea cadrului legal pentru vânzarea imobilelor cu destinația de locuințe, concomitent cu restrângerea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol.

 

Lasă un comentariu