Personalitatea lui C. A. Rosetti, în preocupările lui Vasile Netea

Cărturarul Vasile Netea include în paginile sale numeroase elogii aduse personalităților importante ale culturii și ale istoriei poporului român. Evocă activitatea unor personalități care și-au adus o contribuție importantă la realizarea marilor momente fericite ale istoriei. Ceea ce e important e faptul că șirul personalităților evocate de Vasile Netea în opera sa este foarte mare. El analizează opera și personalitatea, precum și rolul pe care l-au jucat în societatea vremii lor multe personalități, mulți oameni de cultură sau oameni care au scris istorie prin faptele lor memorabile.

Vasile Netea alcătuiește o monografie consacrată lui C. A. Rosetti, unul dintre jurnaliștii și oamenii politici români cei mai reputați ai secolului al XIX-lea. Vasile Netea îl prezintă pe Rosetti ca poet în preajma și în timpul revoluției de la 1848, și, de asemenea, ca luptător pentru Unirea Principatelor. Vasile Netea prezintă activitatea publicistică a lui Rosetti, născut la București în 1816. Rosetti își face debutul în 1836 cu romanul celebru: „A cui e vina"? În 1843, el publică culegerea de poezii „Ceasuri de mulțumire" în care figurau traduceri din Lamartine, Beranger și Victor Hugo. Vasile Netea spune că spiritul său romantic, delicat, și tendințele sale spre satira socială l-au făcut să fie considerat alături de Grigore Alexandrescu și Cezar Bolliac drept unul dintre tinerele speranțe ale literaturii române. Unele din poeziile sale vor fi traduse în franceză, germană și rusă. El va fi, alături de alții, unul din fondatorii societății secrete „Frăția", care va avea un rol esențial în fondarea „societății de studenți români".

Vasile Netea spune că, la începutul anului 1848, atunci când Revoluția de la 1848 a izbucnit în Franța, C. A. Rosetti a elaborat cu Ion Ghica un plan de organizare al revoluției române. Netea dă și alte titluri de reviste fondate de Rosetti: „Pruncul român", „Republica română", „Românul", acestea având scopul de a susține mișcările revoluționare ale românilor.

Vasile Netea îl înfățișează pe Rosetti și în timpul domniei lui Cuza „Revoluționar acerb - spune Vasile Netea - C. A. Rosetti a fost un tot atât de aprig luptător unionist" (Vasile Netea, C.A. Rosetti, Editura științifică, București, 1970, p.226). Într-adevăr, Rosetti a militat în timpul regimului lui Cuza pentru Unirea Principatelor. Sub regimul lui Cuza, C. A. Rosetti a fost deputat, director al Teatrului Național din București.

De asemenea, C.A. Rosetti militează și pentru independența națională. Spune Vasile Netea: „Concomitent cu Unirea Principatelor, el urmărise problema independenței încă de la 1848, iar în anii exilului, atât în notele cât și în scrisorile și articolele sale, s-a referit adeseori la ea". Vasile Netea îl prezintă pe Rosetti și cadrul luptei pentru „Plevna eternă".

Vasile Netea acordă o importanță deosebită activității publicistice a lui C.A. Rosetti, spunând că acesta „a contribuit considerabil la formarea unui film publicistic, a unei tehnici redacționale, a transformat ziaristica într-o disciplină intelectuală". Vasile Netea îl prezintă apoi în fața posteriorității, arătând aprecierile și laudele de care s-a bucurat această personalitate.

Lasă un comentariu