CULTURA - patrimoniu și expresie a identității naționale

Cultura este o componentă a istoriei unei nații, dar și o expresie a sufletului și a spiritualității fiecărui popor. Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului român - ASTRA, încă de la începuturile ei (1861) a militat și va milita pentru a pune în evidență valorile culturale ale acestui neam, promovând cultura română în spațiul european, grație marilor valori create de-a lungul istoriei.

În acest sens Adunările generale ale Astrei au jucat un rol important.

S-a constatat că ele, având loc de la un an la altul în diferite colțuri ale țării, au făcut ca românii să se cunoască mai bine unii pe alții, să lucreze împreună, să-și prețuiască și să-și cultive limba, să se prețuiască reciproc și să mențină vie scânteia identității sale naționale.

Anul acesta, între 13 și 15 octombrie, această adunare, ajunsă la cea de-a 112, s-a ținut la Carei, desfășurându-se sub semnul Luceafărului poeziei românești, Mihai Eminescu.

Carei, orașul cunoscut pentru multiseculara sa istorie, orașul reîntregirii, în 1945, a spațiului românesc, are în centrul său unul din cele mai ample și reprezentative monumente de for public din România, Monumentul Ostașului Român, realizarea marelui sculptor Geza Vida, în colaborare cu arhitectul Anton Dâmboianu.

Vineri, 13 octombrie, într-o zi frumoasă de toamnă, am pornit și noi, o delegație a Despărțământului Astra ,,Teodor Muică" Sângeorgiu de Pădure, pentru a lua parte la această amplă Adunare din Carei, delegație din care au făcut parte d-na Feier Emilia - președinte, Muică Mioara, Pascu Ștefan, pr. Moldovan Marius - vicepreședinți și d-na Moldovan Elena.

După primirea oaspeților, întâmpinați cu căldură de gazdele careiene, la Liceul teoretic Carei, au avut loc întâlnirile dintre astriști și conducerea Academiei Române, cu participanții din Republica Moldova, Serbia și Ucraina, cu oficialități, intelectuali și tineri din județul Satu Mare.

S-a vizitat orașul și s-au depus coroane la Monumentul Ostașului Român și cele ale lui Avram Iancu, Simion Bărnuțiu și Vasile Lucaciu.

La ora 17.00 s-a vizitat Castelul Karolyi, unde era găzduită o expoziție de artă populară autentică, apoi participanții au ascultat un concert îngeresc susținut de corul ,,Voci Transilvane" al Casei Municipale de Cultură din Cluj-Napoca, sub bagheta remarcabilului dirijor Adrian Corojan, urmat de cina astristă.

Sâmbătă, 14 octombrie, deschiderea festivă a Adunării a avut loc la Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu" prin intonarea Imnului Național și al Imnului Asociațiunii Astra, momentul festiv fiind binecuvântat de rugăciunea cuvioșilor preoți prezenți la festivitate.

A urmat apoi cuvântul de întâmpinare al președintelui Despărțământului Astra Carei, ing. Daniela Ciută.

A venit în continuare salutul de bun venit al Prefecturii județului, al Consiliului Județean Satu Mare, al Academiei Române prin președinte acad. Ionel - Valentin Vlad și, nu în ultimul rând, al președintelui Astrei pe plan național, prof. univ. Dumitru Acu, care a subliniat: ,,prezența dvs. aici este un motiv de binecuvântare și bucurie pentru noi…dovadă în plus că nu se va pierde zestrea noastră culturală prin prezența dvs. din toate colțurile țării".

În continuare, Adunarea a fost salutată de Secretarul de Stat în Ministerul Culturii, Alexandru Pugna, de Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului prin Episcop P.S. Iustin Sigheteanul, de Episcopia Greco-Catolică de Oradea - Episcop P.S. Virgil Bercea, de Universitatea ,,1 Decembrie 1918" Alba - Iulia - rector prof. univ. dr. Daniel Breaz.

În continuare a urmat salutul primarilor astriști reprezentați prin primarul Municipiului Reghin - Maria Precup, al Forumului Civic al românilor din Covasna, Harghita și Mureș - președinte prof. univ. dr. Ioan Sabău - Pop, al Inspectoratului școlar județean Satu Mare, al Direcției județene de cultură și patrimoniu Satu Mare, al Muzeului județean, al Despărțământului Astra Iași - prof. Areta Moșu și al Despărțămintelor din R. Moldova - Nicolae Tudoreanu, respectiv Despărțământului din Serbia - av. Octavian Suciu.

În continuare, toți astriștii au participat la dezvelirea bustului poetului național, Mihai Eminescu, unde a avut loc și un frumos program artistic.

După amiază s-a ținut o sesiune de comunicări pe secțiuni, la care și Despărțământul nostru ,,Teodor Muică" din Sângeorgiu a contribuit la Secțiunea I ,,Personalități astriste din nordul Ardealului reprezentative pentru cultura poporului român" prin ampla comunicare ,,Zaharia Boiu, militant al Astrei și al unirii tuturor românilor", susținută de părintele Marius Moldovan, vicepreședinte al Despărțământului nostru.

În sala festivă a Colegiului din Carei, după ora 18.00, dl. dr. Dumitru Acu a înmânat diplome unor astriști de frunte ai anului 2017, după care, de la ora 23.00 a urmat renumita cină astristă careiană.

Ultima zi a adunării, duminică 15 oct., a continuat cu ședința de încheiere a Adunării Generale la care s-au făcut lansare de reviste și cărți și au avut loc întâlniri astriste, cimentându-se astfel relațiile dintre românii de pretutindeni.

În final, Despărțământul Astra Carei a adus mulțumiri tuturor participanților la Adunare, tuturor celor care, prin eforturi susținute, au pus umărul la buna organizare a acestei remarcabile Adunări Generale Astra, subliniind că: ,,Aici la Carei, în acest colț de Țară Românească, tradițiile sunt pe mâini bune, atent păstrate și păzite de la pierzanie."

Încheiem cu frumoasele cuvinte ale președintelui Asociațiunii Astra, prof. univ. dr. Dumitru Acu: ,,Dorim municipiului Carei să devină o localitate a învierii și a bucuriilor nesfârșite."

„BINECUVÂNTEAZĂ DOAMNE ROMÂNIA PE DRUMUL ISTORIEI SALE!"(prof. Adrian Țineghie - Carei).

Lasă un comentariu