Secuimea, Statul și... Mama

„Deși trebuie tratată conform legilor, SECUIMEA este un ghimpe în mijlocul țării noastre. Și nu țin a-i preface în buni români, dar cel puțin să-i deprind cu țara aceasta; să nu stea ariciul acolo, băgat în cuibul său, ci să-l scoți din văgăună, să vină să vadă românul la față; să nu-și închipuie că românul e numai un funcționar, un jandarm, un soldat; din contră, să-l vadă la față că e om zdravăn, cu calități și însușiri pe care un secui, adesea și el un român deznaționalizat, s-ar putea să nu le aibă! Ceea ce ați început sunt lucruri bune, dar este un început; trebuie dărâmată bariera și orice ne amintește de faptul că poporul românesc a trăit în provincii create și dominate de străini trebuie să dispară!".

Nicolae Iorga (1871-1940), cel mai mare istoric român, scriitor, publicist, om politic, patriot

***

„STATUL este asemenea unei grădini în care copacii nu pot să crească dacă în jurul lor sunt prea mulți copaci mari care-i umbresc; cu singura deosebire că o grădină poate fi frumoasă având numai câțiva copaci mari; în timp ce dezvoltarea unui stat se întemeiază îndeobște pe mulțimea supușilor și pe egalitatea ce există între ei, și nicidecum pe câțiva oameni bogați".

Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), scriitor, naturalist francez

***

„Mă-ntorc în sat, la neamuri, la țarina bogată, / Muncită și de mine și de străbuni lucrată. / Mă-ntorc la râu, la cerul albastru și senin, / La cântecul de păsări și la pădure vin. / Mă-ntâmpină, din poartă, salcâmi și tineri duzi / cu mlada lor stufoasă, la frunză încă cruzi. / În minte, mii de ramuri revin și se destramă... / Un singur dor rămâne: de ȚARĂ și de MAMĂ".

Dumitru Corbea (1910-2002), poet

P.S. „Depărtează de la mine Doamne neadevărul și cuvântul mincinos, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea ce-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepăd de Tine și să zic: Cine este Domnul? Sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să dau în deșert numele Dumnezeului meu". (Pilde 30,8-9)

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu