BIBLIOTECA - cadru favorizant pentru învățare prin documentare, informatizare, descoperire

Distribuie pe:

Peste 60 de bibliotecari școlari din instituții ale județului - a căror menire este să răspândească în sufletele fragede ale copiilor și tinerilor esența superioară a dragostei de lectură - au participat la Cercul metodic, desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute, la Liceul Vocațional Pedagogic „Mihai Eminescu" din Târgu-Mureș.

Întâmpinați de elevi în spirit tradițional, cu pâine, rod al trudei și cu sare, simbol al dăinuirii, gazdele au vrut încă de la început să evidențieze importanța pe care o acordă păstrării adevăratelor valori spirituale, între care lectura stă la baza formării și desăvârșirii ca OM.

Cuvântul de deschidere i-a aparținut directorului instituției, profesor Lobonț Dorin Cristian, care a subliniat importanța lecturii în educarea tinerilor și rolul deosebit al bibliotecii în atragerea cititorilor.

Vizitarea bibliotecii liceului a evidențiat buna organizare a fondului de carte, dar și multifuncționalitatea sălii de lectură, care găzduiește pe lângă cititorii liceului și numeroase alte activități - de la dezbateri, la concursuri și expoziții de carte.

Amfiteatrul liceului a găzduit activitatea demonstrativă, ce a avut drept scop punerea în lumină a experiențelor de lectură printr-o dezbatere pe tema ,,Omul istoric, omul literar și omul creștin". Elevii antrenați în discuții au dovedit că lectura oferă nu doar hrană spirituală, ci se constituie și într-un real instrument de autoformare și de jalonare a unor principii de viață. S-a confirmat astfel, faptul că, din paginile cărților tinerii, îndrumați atent, pot descoperi seturi de valori, cum sunt: curajul, judecata înțeleaptă, integritatea, perseverența, responsabilitatea, autodisciplina, care, în timp, vor contura personalități integre marcate de dorința de culturalizare, de educare, de formare și de informare.

Moderatorii și coordonatorii activității au fost doamna bibliotecară Brudan-Selcudean Anica și domnul profesor Ciula Claudiu Ciprian.

În cadrul dezbaterii, elevii participanți au dat dovadă de cunoștințe aprofundate în domenii legate de această temă, urmărindu-se promovarea unui set de valori, cum sunt: curajul, judecata înțeleaptă, integritatea, perseverența, responsabilitatea, autodisciplina. Acest eveniment a vizat intensificarea dorinței de culturalizare, educare, formare și informare a viitorilor cetățeni ai acestei țări.

Atmosfera destinsă a fost încărcată de emoție, de vocile limpezi ale elevilor care au susținut în finalul activității un moment folcloric, încununând astfel, într-o altă manieră, activitatea.

Hora din finalul activității s-a vrut a fi un simbol al unității dintre cititorii și mentorii acestora - bibliotecarii - dar și un apel la implicarea activă a acestora din urmă în munca de introducere a elevilor în mirajul lecturii și de scoatere a tinerilor din negura ignoranței.

 

Lasă un comentariu