O carte pentru „cea mai mare faptă din toată viața neamului"

„Întrebat-am luminata ciocârlie, / candelă ce leagănă-n tărie / Untdelemnul cântecului sfânt: / Unde sunt cei care nu mai sunt? / Unde sunt cei care nu mai sunt? / Zis-a ciocârlia: s-au ascuns / În lumina Celui nepătruns".

(Nichifor Crainic - Unde sunt cei care nu mai sunt?)

Douăzeci și cinci de scriitori, istorici și istoriografi, teologi, cercetători științifici, etnologi, universitari, publiciști, poeți, dascăli, muzicologi au răspuns apelului Fundației Culturale „Cezara Codruța Marica" și Editurii târgumureșene „Cezara", conduse de prof. dr. Valentin Marica, de a fi coautori al unui volum dedicat Centenarului Marii Uniri, asumându-și, prin acest nobil demers și calitatea de întregitori a ceea ce Nicolae Iorga numea „cea mai mare faptă din toată viața neamului".

Rezultatul acestei strădanii s-a materializat în cartea Sfințenie și vecie - Reflecții la Centenarul Marii Uniri, antologie de studii, documentare istorice, eseuri, o lucrare de excepție, nu doar prin conținutul extrem de variat și diversitatea unghiurilor de abordare, ci și prin condițiile grafice excelente în care Editura „Cezara" a reușit, în ciuda restriștilor financiare, să tipărească acest volum, care „dă samă" despre „cei care au stat în mijlocul inimii lor", despre sacrificiu și curaj, despre cinste și datorie, despre - afirmă editorul - „dreptatea care a înălțat neamul la 1 Decembrie în temelii atotbiruitoare, ale crezului că din ceea ce e bun și adevărat nu dispare nimic, de-a lungul timpului, nici măcar umbra unui fir de iarbă", și, mai cu seamă despre neam și credință, „concepte sacre", puse sub semnul întrebării, în tulbureala vremilor de azi, dacă nu chiar înghesuite cu de-a sila în vocabularul pasiv al limbii.

Ni se propune un larg și generos evantai de abordări ale momentului 1 Decembrie 1918 - opțiunea politică a elitelor românești, rolul unor personalități străine în apărarea unității și demnității naționale, portrete, figuri, destine anonime, dar nu mai puțin fabuloase ale unor luptători pentru Marea Unire - un bogat material documentar, pe care editorul are grijă să-l structureze și să-l ordoneze de așa manieră încât să-i asigure, ca un liant nevăzut, vibrația afectivă, „fiorul pe care doar rugăciunea îl poate avea".

Lansarea a avut loc luni, 20 noiembrie, la Radio România Târgu-Mureș, cartea fiind prezentată de scriitorul și publicistul Lazăr Lădariu, prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop, istoricul prof. Nicolae Balint, poetul Eugeniu Nistor, publicistul Mihai Suciu. Momentele muzicale au fost asigurate de violonista Zenovia Rusu, acompaniată la pian de prof. Osvath Hunor, de la Liceul de Artă din Târgu-Mureș.

Manifestarea a marcat, de asemenea, debutul tinerelor interprete Adelina Bucur - vioară și Maria Simon - folclor.

Lucrarea, apărută în colecția Via lucis, are pe copertă reproducerea sculpturii Cupola, a artistului Mihai Buculei, cel care va realiza monumentul dedicat Centenarului Marii Uniri, Alba Iulia, 2018.

Sfințenie și vecie se află deja în biblioteci din Bistrița, Cluj și Chișinău, a precizat coordonatorul lucrării, dr. Valentin Marica, senior-editor.

Lasă un comentariu