Între sfidare, neputinţă sau lipsă de preocupare

Cine străbate valea Pocloşului, dinspre Tudor spre centrul municipiului Târgu-Mureş, nu poate să nu rămână contrariat, şi chiar revoltat, de aspectul suburban al spaţiului ce se deschide spre malul pârâului, din dreptul imobilului de pe strada Predeal 57, unde pare a fi un local, care dacă nu dispune de un manager responsabil, trebuie să aibă un proprietar.

Ziarul nostru (la cererea celor cărora asemenea imagini le repugnă, pentru că ele constituie o pată ruşinoasă nu numai pe obrazul municipalităţii, ci a oricărui om de bun simţ), a luat atitudine, făcând publică starea de fapt (text şi poze explicite), în ziarul din 14 aprilie 2017. Consecinţa a fost că, după câteva zile, s-au văzut ceva mişcări pe acolo, în scop de salubrizare, ca în scurt timp „proiectul" să fie abandonat.

Nu cunoaştem motivele renunţării, ele nu pot fi justificate în niciun fel, dar lucrurile au rămas aşa cum au fost, în sensul că imaginile de anul trecut continuă să persiste şi în prezent, şi chiar mai rău decât atât.

Acestea fiind datele problemei şi judecând lucrurile într-o cheie a normalităţii, nu poţi să nu concluzionezi că ele se desfăşoară între sfidare din partea proprietarului sau a chiriaşului, şi neputinţa sau lipsa de preocupare a administraţiei domeniului public.

Un lucru trebuie de la început clarificat. Pe noi, cetăţenii care ţinem la imaginea acestui oraş, nu ne interesează disputa privind proprietatea terenului, ci modul în care acesta este întreţinut, aspectul lui, adică acţiunea utilizatorului. Dacă acesta refuză să-şi facă ordine în propria ogradă, este de datoria administraţiei municipiului să intervină, cu absolut toate pârghiile de care dispune, pentru a face ordine în acest punct atât de insalubru, şi care constituie o mare pată de ruşine pe obrazul întregii conduceri a Primăriei municipiului Târgu-Mureş. În acelaşi timp, oricât de oarbă ar fi justiţia noastră, ne îndoim că în cazul unui litigiu să nu vadă mizeria ostentativ afişată de utilizator, pentru a-l convinge să trăiască civilizat într-o comunitate care se pretinde a trandafirilor şi oraş al florilor. Aşadar, aşteptăm!

Lasă un comentariu