Sighişoara - Lumina Învierii, revărsată peste noi oamenii…

Distribuie pe:

Asemenea atâtor şi atâtor sfinte lăcaşuri de pe cuprinsul ţării, Catedrala Ortodoxă cu hramul „Sfintei Treimi", îmbrăcată în veşminte sărbătoreşti, şi-a deschis larg uşile împărăteşti, inundată de lumina Domnului cel Înviat. Anul acesta, în noaptea de Înviere, la Catedrala din centrul oraşului, sfintele Paşte au fost oferite miilor de credincioşi de către sighişorenii: Lucian Goga - prefectul judeţului Mureş, avându-l ca partener în acest gest de smerită danie, pe Sorin Savu, director al Cancelariei Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, mai întâi de toate, creştini. Nu aş sublinia aceste funcţii vremelnice şi trecătoare, de altfel cum este de fapt viaţa noastră a oamenilor, dar măcar în faţa măritului Domn al Învierii şi mântuitor al nostru, funcţiile pălesc în faţa jertfei pe cruce a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Tot în noaptea de Înviere am luat drumul sfintei biserici de pe strada Mihai Eminescu, purtând hramul „Sf. Ioan Botezătorul", unde îşi are parohia binecuvântatul părinte paroh Antonel Crăciun, o biserică plină de enoriaşi, ca de altfel şi noua biserică purtând hramul „Naşterea Domnului", din cadrul Parohiei Ortodoxe Sighişoara nr. IV, al cărei preot este prea-cucernicul părinte Dănilă Opriş, cel care, cu neostoită grijă, a trecut la ridicarea în interiorul bisericii a unei imense schele de lemn, în vederea împodobirii pereţilor cu picturi. Aceeaşi râvnă am văzut-o şi în cartierul Târnava II, dar şi în cartierul Bărăgan, Parohia VII Sighişoara, unde, printre blocuri, se înalţă noua construcţie a bisericii cu hramul „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena", slujbele fiind oficiate la subsol, până la finalizarea lucrărilor, purtători de grijă fiind preoţii Mircea Fusariu şi Ioan - Claudiu Tofan. Tot în construcţie se află biserica din Parohia Ortodoxă Română V Sighişoara, cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci", al cărei purtător de grijă este vrednicul părinte Ioan-Cosmin Boian. Iar în bătrânul cartier Corneşti, se află biserica cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică", socotită de părintele protopop Ovidiu Dan „mama tuturor bisericilor" - prima biserică ortodoxă ridicată în oraş, locul unde se mai păstrează obiceiul străjerilor, ca şi la Daneş.

Sărbătoarea Sfintelor Paşte face parte din sufletul fiecărui creştin, punând mai presus de mersul acestei lumi, credinţa Învierii noastre, dobândirea vieţii veşnice prin iubirea adusă de El, şi dată nouă, oamenilor. Hristos a Înviat!

Lasă un comentariu