Evitaţi o gafă impardonabilă: protecţia drepturilor minorităţilor naţionale este apanajul Consiliului Europei, şi nu al Uniunii Europene!

Am aflat că dl Victor Negrescu, ministru delegat pentru Afaceri Europene, a trimis Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului, pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, din primul semestru al anului 2019, un proiect de document privind tematicile prioritare ale Preşedinţiei României la Consiliul European. Demersul vizează colectarea opiniilor parlamentarilor români, înainte ca documentul să fie supus validării Consiliului interministerial coordonat de primul ministru. Unul din punctele gândite de domnul Victor Negrescu ca fiind o prioritate a preşedinţiei României la Consiliul European se referă la protecţia minorităţilor naţionale, invocându-se ca pretext faptul că legislaţia Uniunii Europene ar fi defazată în comparaţie cu cea a Consiliului Europei.

Consider că această propunere referitoare la protecţia minorităţilor naţionale este nocivă pentru România, deoarece protecţia drepturilor minorităţilor naţionale este apanajul Consiliului Europei, şi nu al Uniunii Europene, care nu are nicio competenţă în acest domeniu.

Ungaria a încercat, de mult timp, să convingă în diverse moduri Uniunea Europeană să îşi asume atribuţii pe linia protejării drepturilor minorităţilor naţionale. O ultimă acţiune de acest gen se referă la proiectul iniţiativei cetăţeneşti europene, „Minority SafePack", care vizează tocmai acest deziderat, adică realizarea unei legislaţii europene privind minorităţile naţionale, punct de sprijin esenţial pe baza căruia Ungaria să iniţieze, mai apoi, alte măsuri la nivelul Uniunii Europene în problematica minorităţilor. Cel mai probabil, unele dintre acestea urmăresc autonomia teritorială pe criterii etnice. Mai mult, adoptarea unei legislaţii în privinţa minorităţilor în Uniunea Europeană ar deschide uşa manifestărilor extremiste şi ar duce, pe termen mediu, la dezagregarea Uniunii prin fragmentarea ei etnică, problemă care, în urmă cu 100 de ani, a declanşat Primul Război Mondial.

România dezavuează ideea de acordare de competenţe Uniunii Europene în problematica minorităţilor naţionale, or, asumarea benevolă, din proprie iniţiativă, a unui astfel de obiectiv al preşedinţiei României în 2019, nu ar face decât să decredibilizeze statul român, demonstrând o lipsă evidentă de consecvenţă şi chiar diletantism în abordarea unor probleme de asemenea anvergură. S-ar crea, în acest mod, o legislaţie triplă la nivel internaţional referitoare la protejarea drepturilor minorităţilor naţionale: Consiliul Europei (unde în prezent se află sediul materiei), Uniunea Europeană (în tratatele sale de bază nefiind prevăzute politici în domeniul minorităţilor naţionale, acestea fiind lăsate în atribuţiile statelor membre) şi statele naţionale care au o asemenea legislaţie (precum România).

Cadrul oferit de legislaţia Consiliului Europei oferă o plajă largă şi suficientă de dezbateri, fiind un instrument care ţine cont de diversităţile culturale existente în interiorul unui stat, dar şi de cele existente între diferite state. Această legislaţie oferă, în prezent, un grad suficient de flexibilitate şi, nu în ultimul rând, este un instrument viu care se poate adapta la provocările noi ale societăţii europene. Tocmai de aceea, nu este corect să spunem că Uniunea Europeană nu are porţi deschise către protejarea minorităţilor naţionale, când avem o legislaţie scrisă de peste 20 de ani şi o experienţă la fel de îndelungată în aplicarea ei din partea Consiliului Europei, documentul relevant în acest sens fiind Convenţia cadru pentru protejarea minorităţilor naţionale.

Domnule ministru, având în vedere bogata dumneavoastră experienţă de diplomat şi expert, întrucât aţi reprezentat România în mai multe mandate de ministru pentru politica externă, vă întreb cum îi este permis domnului Victor Negrescu să decidă individual şi unilateral, propunând ca România să îşi asume o asemenea sarcină neavenită, în condiţiile în care este bine cunoscut faptul că ţara noastră dezavuează asumarea de către Uniunea Europeană a competenţei pe problematica minorităţilor naţionale. Totodată, vă rog să mă informaţi care este poziţia dumneavoastră oficială în această privinţă? (Interpelare adresată Ministerului Afacerilor Externe, domnului ministru Teodor Meleşcanu)

Lasă un comentariu