Cărți noi - PETRU LECHINȚAN „Fascinația deșertului"

Distribuie pe:

Istoria lumii este o înșiruire de date și întâmplări, pe care un cronicar al acelor timpuri le-a pus ca semn de neuitare într-o pagină de carte, așa cum el le-a văzut, le-a trăit, le-a simțit, spre a se veșnici în vremurile care vor să vină. Toate acestea pentru ca mai apoi, când după multă vreme, cineva le va citi, el se va întoarce în timp trăind, simțind, înțelegând, zbaterile acelui timp care nu este al său, dar care, fiind de acum istorie, îi va putea, poate, explica evenimentele, fenomenele sociale care au urmat.

Acesta este rolul cronicarilor, oameni rari aleși cu har, veghetori la toate întâmplările timpului lor, cei care însemnează în litera unei cărți tot ce văd, ce trăiesc ei, ce se întâmplă și-i de luat în seamă, acolo unde ei au fost trăitori, martori sub vremi, iar dacă o fac cu cinste și respect față de adevăr, atunci spusa lor va fi cu atât mai important pentru viitorime.

Așa face, și asta de o bună bucată de timp în serialele și cărțile sale, precum și în cartea de față „FASCINAȚIA DEȘERTULUI", talentatul și harnicul meu prieten Petru Lechințan, trăitor de o viață în orașul lui drag, Târnăveni, ani la rând trimis în străinătate de către statul român să-și reprezinte țara și interesele ei ca specialist român și nu oriunde, în deșertul fierbinte, pe pământul vechii Persii, țară de legendă, locul ales de Adam după izgonirea din Rai, ținutul celest despre care iranienii susțin că reprezintă jumătatea lumii, deoarece dacă ai trecut pe aici, univers fabulos, e ca și cum ai fi colindat jumătate de pământ.

Ceea ce ne lasă Petru Lechințan, mărturie peste vreme, este document istoric, venit din vremea în care România epocii comuniste construia nu numai pentru ea, ci și pentru alții la cote înalte, apreciate de străini cu specialiști de înaltă calificare, cu tehnologie competitivă, făcându-și peste tot prieteni și lăsând în urma trecerii sale admirație și respect. Purtat prin această lume de obligațiile de serviciu, Petru Lechințan a descoperit o nouă lume care l-a uimit, l-a vrăjit, care era de neînțeles la început, dar pe care cunoscând-o mai îndeaproape și-a dat seama de profunzimea ei, i-a înțeles spiritul, menirea, s-a integrat în ea, și ceea ce e mai important, a consemnat-o spre a ne-o transmite nouă să ne minunăm, să ne îmbogățim spiritul. Așa am aflat extrem de multe date despre o țară, o regiune geografică diferită de a noastră, un deșert arid și fierbinte care, cândva, în străvechime a fost leagănul civilizației, conservându-și tradițiile istorice până în zilele noastre. M-au uimit la acești oameni, vechii perși, curățenia lor morală, încrederea în cuvântul dat, omenia, bunătatea lor, căldura lor sufletească, obiceiurile, legendele și ciudățeniile lor, ceea ce ne dezvăluie atât de frumos, de plăcut și de convingător Petru Lechințan.

„FASCINAȚIA DEȘERTULUI" este cartea care, cu siguranță, pentru foarte mulți dintre cei ce o vor citi, va fi ca o emoționantă descoperire a unei lumi necunoscute, o lume străveche cu rădăcini adânci înfipte în istoria de început a omenirii, cu obiceiuri, tradiții, cutume vechi de când lumea, oameni cu o filozofie aparte de-a noastră, izvorâtă din milenara lor existență continuă pe aceste pustietăți în care viața este aspră, rigidă, cu o luptă continuă pentru existență.

Descoperim prin această carte, în arșița deșertului nemărginit, bogăție, viață, oameni prietenoși și deschiși dacă s-au convins că intențiile tale sunt bune, respect, dar și îngăduință, într-un cuvânt, o lume care cândva și acum e vie, curată, dornică de nou, de împlinire, de prieteni, de semeni care să-i cunoască și să-i facă cunoscuți în lume.

Prin „FASCINAȚIA DEȘERTULUI" îl veți descoperi pe Petru Lechințan ca un narator deosebit, ca un fin observator al acestei lumi necunoscute, lumea musulmană, căreia i-a înțeles și respectat valorile ca un cronicar al unei lumi greu de pătruns în toate tainele sale, ca un mângâietor al cuvintelor atunci când ele descriu pastelata și tulburătoarea lume venită din adâncul istoriei ce a purtat cu ea măreția, fala și farmecul ei.

Și când te gândești că totul pleacă de la valoarea umană cea născătoare de iubire, frumos, iertare, înțelegere, dar și de ură, minciună, trădare, lașitate. Cât este ea de schimbătoare și ce consecințe au cele două fețe ale sale, toate le veți găsi în cartea lui Petru Lechințan, un om de-al nostru, picurat cu har și dar în ale scrisului, trăitor acum într-o lume mincinoasă și tristă, dar care a fost cândva în scurtimea acestei vieți, frumoasă și plină de speranțe.

Binecuvântat să fii tu, cel care ne-ai dat din fântâna sufletului tău, apa vie a cuvântului pentru nemuriri cu el într-o pagină de carte, nestatornicul și prea schimbătorul veac pe care încă îl mai trăim acum, noi, cei care

într-o clipită de veșnicie am fost trecători prin acest lumesc spre veșnicia cuvântului, veșnicia cerescului divin.

Mulțumim, dragă Petre, pentru lumina, pacea și frumusețea unor timpuri care ți-au liniștit cândva sufletul și care acum, prin scrierea ta, ni le mângâie pe ale noastre.

Lasă un comentariu