Corul Bisericii „Sfânta Treime" din municipiul Târnăveni

Distribuie pe:

După evenimentele din decembrie 1989, în județul Mureș, ca de altfel în toată țara, cultul ortodox român, alcătuit de-a lungul secolelor, mileniilor și un „trunchi sănătos" de oameni dotați, înțelepți, harnici și credincioși, au purces la construirea unor noi lăcașuri de cult, la finisarea și terminarea altora care erau într-un stadiu avansat.

În municipiul Târnăveni, oraș cu rezonanță istorică, certe atestate de documente existente în arhivele și muzeele județului, țării și nu numai, s-a înființat o nouă și valoroasă formație corală de pe lângă impresionanta catedrală aflată la răscruce de drumuri.

Premergători ai muzicii românești: Ion Căianu, Dimitrie Cantemir și Anton Pann, fără a fi fost compozitori sau muzicologi în accepțiunea modernă a cuvântului, au adus o contribuție imensă la zidirea edificiului artei noastre române. Ei au prevestit apariția și impunerea în timp, pe plan local, național, internațional al unor formații vocale și instrumentale deosebite. Printre acestea se numără și „Corul bisericii Sfânta Treime", din municipiul nostru, care a apărut după decembrie 1989.

Apariția corului mixt de la catedrala „Sfânta Treime" din frumosul oraș de pe Târnava Mică s-a produs odată cu existența condițiilor necesare „nașterii" unei asemenea formații culturale complexe. Acestea au fost două: dorința preotului Traian Dur de a avea la Sfânta Liturghie răspunsuri pe măsura slujbei și a priceperii celor 3 preoți care oficiază la catedrală; existența unui profesor de muzică priceput, cu experiență - de peste 40 de ani - și cu multă credință în Dumnezeu.

În oraș, la acea vreme, mai ființa un cor bisericesc pe lângă biserica „Sfântul Gheorghe", sub conducerea dlui Constantin, care își desfășoară activitatea cântând alternativ la cele două biserici - o lună corul cântă la biserica „Sf. Gheorghe", iar luna următoare la catedrala „Sf. Treime". Pentru a fi evitată această situație, în annul 2000, prin împletirea armonioasă a celor două condiții de care aminteam, s-a înființat un nou cor bisericesc.

Experiența acumulată de dl. profesor Alexandru Miclos - căci despre dânsul este vorba - încă de pe băncile facultății de muzică din Tg.-Mureș și apoi la Conservatorul „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca sub îndrumarea unor profesori universitari de excepție, dna Valeria Covataru, domnii Dorin Pop și Florentin Mihaiescu - dirijori apreciați în țară și peste hotare - a facilitat selecția candidaților pentru cele 4 voci: sopran, alt, tenor, baritone (bas). După selecție, a urmat un program riguros de repetiții săptămânale pentru asimilarea repertoriului liturgic. Treptat, răspunsurile la „Sf. Liturghie" au fost învățate și cântate duminică de duminică. Rolul deosebit al funcției liturgice a muzicii bisericești, frumusețea acesteia, varietatea, simplitatea și ineditul cântării psaltice îmbinate cu melosul bizantin și cu filonul de aur al muzicii noastre populare au făcut ca, în scurt timp, activitatea muzical-religioasă a noului cor să fie mult apreciată de enoriași.

Repertoriul liturgic are la bază Liturghia pentru cor mixt a regretatului profesor și compozitor Nicolae Lungu.

Pe parcurs, corul și-a însușit și alte piese vocale: pricesne, irmoase, la prasnice împărătești, tropare, colinde de Crăciun, Florii și de Paști, reușind anual să prezinte concerte vocal-corale cu prilejul marilor sărbători bisericești.

Amintim o parte din compozitorii al căror repertoriu a fost abordat de-a lungul anilor de această formație corală bună: Ioan Brie, Gheorghe Cucu, Gheorghe Danga, Ion Cartu, Gheorghe Dima, Sabin Drăgoi, D.G. Kiriac, Nicolae Lungu, Timotei Popovici, Ciprian Porumbescu, Gheorghe Soima, Alexandru Podoleanu, Ion Vidu, Emil Muntia, Nicolae Oancea, Ion Popescu-Pasarea, Gavril Musicescu, Ioana Gică-Comănești, Tudor Jarda și Valentin Timaru.

Începând cu anul 2003, dl. Profesor Miclos Alexandru a purces la întemeierea unui alt cor - pe voci egale - de pe lângă noua biserică înființată „Înălțarea Sfintei Cruci". Această frumoasă biserică s-a construit în spațiu donat de Spitalul Municipal din livada proprie, în apropierea fostei autogări și în preajma râului Târnava Mică.

În noua situație dată, conducerea corului mixt al catedralei „Sf. Treime" a fost încredințată educatoarei Dumitreana-Hortenzia Pasc, născută Dur, care este sprijinită în efortul dirijoral de dna învățătoare Aurelia Șerban. Cele două noi dirijoare valorifică moștenirea artistică a întemeietorului corului bisericesc mixt, profesorul Alexandru Miclos.

Lasă un comentariu