CERCETAREA LEGUMICOLĂ - UN DOMENIU MAI PUȚIN CUNOSCUT

Distribuie pe:

Vară capricioasă, cu zile toride și furtuni păgubitoare pentru multe localități din țară! Într-o astfel de zi ploioasă, dotați cu umbrele, membrii Cercului „Alexandru Macarie" al ASTREI Iernut au răspuns invitației colegilor, dna inginer Heitz Minerva, directorul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, județul Mureș, de a vizita stațiunea și a afla răspunsuri competente privitoare la creșterea și conservarea legumelor în propriile lor grădini.

Cu multă bunăvoință doamna ingineră a asigurat transportul celor interesați de temă, ne-a primit în fața sediului și, împreună, am trecut în revistă parcelele cultivate cu diverse soiuri de legume. În interiorul stațiunii de cercetare am făcut cunoștință cu colectivul de cercetători științifici, cei mai mulți dintre dânșii tineri pasionați de munca în cercetare: dna inginer Radu Aurelia, colaboratoare competentă și cu vechime în munca de cercetare legumicolă, Laura Fărcaș, Sand Bogdan și Popa Daniel.

În preambul, dna inginer Heitz, directorul Stațiunii, prezintă istoricul unității de cercetare. Aceasta a luat ființă în anul 1980 cu o suprafață de 650 ha. Teren destinat în totalitate pentru: asigurare de semințe de legume din categorii biologice de calitate; zonarea diferitelor soiuri și hibrizi; producerea de legume proaspete pe toată perioada anului atât pentru piața internă, cât și pentru export; producerea de semințe de legume în zona centrală a Podișului Transilvaniei. În detaliu, dna ing. Heitz ne prezintă structura stațiunii din vremea aceea: sector de cercetare (genetică-ameliorare, tehnologie-producere de sămânță din categorii biologice superioare, protecția plantelor-combaterea bolilor și a dăunătorilor), trei ferme de câmp destinate producerii de sămânță și legume proaspete, un complex de sere de 24 ha, o stație de miceliu, o ciupercărie de 300 tone de ciuperci, o stație de conservare.

Din 1995 s-a produs un regres total al unității, regres datorat importurilor de produse legumicole și de semințe de legume la prețuri mult mai mici decât prețurile cu care producea stațiunea. Legumele produse în seră, care cândva erau destinate exportului, nu s-au mai putut produce din cauza prețului giga caloriei folosite la încălzirea serelor, preț care a crescut de 7 ori, ajungând la un milion de lei vechi. S-au promovat produse de import de calitate inferioară, s-a trecut la retrocedări masive de terenuri agricole, astfel că, din 650 ha cât se cultivau în 1980 s-a ajuns azi la o suprafață de doar 111,9 ha, renunțându-se și la complexul de sere.

Astăzi, strategia de cercetare-dezvoltare și obiectivele generale ale Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut sunt în relație directă cu: amplasarea în zona centrală a Transilvaniei pe râul Mureș, pentru efectuarea cercetării legumicole cu extindere în județele Mureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sibiu, Harghita; resursele de mediu cele mai favorabile din țară pentru cultura speciilor de legume: ceapă roșie, varză de toamnă, gulie, rădăcinoase; dezvoltarea rurală și relațiile socio-economice din zonă; tradiția populației autohtone pentru cultivarea legumelor; gestionarea resurselor naturale și păstrarea unui mediu ecologic echilibrat.

În continuarea expozeului dna ing. Heitz punctează direcțiile de cercetare-dezvoltare prioritare ale stațiunii: a) selecția și ameliorarea soiurilor, verificarea condițiilor locale ale soiurilor, hibrizilor, liniilor cât și studiul soiurilor locale valoroase, în vederea ameliorării cu material biologic care să servească la obținerea de noi soiuri și hibrizi de legume; b) modernizarea materialului săditor legumicol; c) testarea și evaluarea soiurilor de legume în vederea stabilirii sortimentelor legumicole în zona de influență; d) testarea pesticidelor și erbicidelor nou apărute; e) cercetări privind oferirea de soluții tehnico-economice pentru micii producători etc.

Doamna Heitz prezintă, în continuare, proiectele și planurile care au susținut activitatea de cercetare, incluzând și Planul sectorial al Ministerului Agriculturii și Pădurilor și Dezvoltării Rurale 2004-2014.

Propunătoarea proiectează pe ecran principalele soiuri de legume care fac obiectul cercetării științifice, prezentându-ne cu competență caracteristicile fiecăruia, precum și zonele din care sunt selectate.

Întrebări și sfaturi, intervenții au făcut membrii Astrei Gheorghe Andreica, Veturia și Ovidiu Cormoș, Sever Pop, Maria Cundiev, iar în încheierea activității, doamna prof. Alina Alecu, bună prietenă a propunătoarei acestei activități, face portretul moral și profesional, subliniind abnegația și eforturile depuse de doamna Heitz pentru așezarea acestei stațiuni de cercetare pe locul care i se cuvine.

 

Lasă un comentariu