Cursul de gnoză de la Hotel Plaza a fost, din nou, deosebit de interesant!

Primiți într-un cadru cu adevărat luxos, cursul de fiecare joi seara este de mare interes, mai ales datorită cunoștințelor dobândite. Din al doilea curs dintre cele care se vor desfășura pe parcursul a 20 de săptămâni, rețin următoarele: viața practică, privită ca o școală, este formidabilă, dar a o considera un scop în ea însăși este, în mod evident, absurd, crede Samael Aun Weor, inițiatorul cursului de gnoză, aceasta însemnând că viața noastră este mai mult decât ceea ce pare.

La recentul curs s-a discutat despre drumul inițiatic. Iisus Hristos care a fost cel mai mare Instructor din ultimele timpuri, n-a spus că ar exista mai multe drumuri. Cei care am studiat cu profunzime Evangheliile, inclusiv apocrife, am văzut că nu există mai multe căi, din punctul de vedere al creștinismului. Iisus, considerat de unii Marele Kabir, a spus: “Cunoașteți Adevărul și el vă va face liberi!”. Dar când a fost întrebat ce înseamnă Adevărul, nu a răspuns, fiind o noțiune complexă. Dincolo de ipotezele noastre, credințele, supozițiile sau teoriile noastre, se găsește ceea ce este cunoscut ca Adevăr, Marea Realitate. Izvorul pur de viață, capabil să ne elibereze de această lume de aparențe, relativă, de iluzii. El se află dincolo de timp, poate fi experimentat doar prin intermediul deplinei manifestări a Conștiinței divine. Dobândirea acestei prețioase bijuterii, Conștiința, se află în gnosticism. Acea atitudine în fața vieții, doctrină atemporală ce ne conduce pe cărarea misterioasă a drumului către real. Drumul secret nu a fost niciodată dezvăluit în mod public, aparține marilor inițiați.

În toate cărțile sacre ale Antichității se face aluzie la drumul secret, este menționat, numit în multe versete, dar persoanele nu îl cunosc. Dezvăluirea, indicarea, predarea căii ezoterice care conduce la eliberarea finală este, în mod cert, scopul acestor studii. Dar înainte de toate, trebuie să aspirăm la o schimbare adevărată, cunoscând drumul din Antichitate și până în prezent. Este evident că, datorită universalității Misterelor Sacre, ele au înflorit în toate epocile pe care le-a trăit această planetă.

Eterna Gnoză s-a predat în toate Templele și Școlile Inițiatice, fiind aceeași învățătură. Este indispensabil să știm de unde venim, unde ne îndreptăm, de ce suntem aici și pentru ce. A trăi pentru a trăi, a mânca pentru a exista, a munci pentru a mânca, acestea nu pot să constituie cu adevărat unicul obiectiv al vieții. Așadar, a sosit ora să știm cine suntem. Corpul fizic nu e totul. A vedea organismul uman al oricărei persoane nu înseamnă că am cunoscut cu adevărat Ființa...

Ne aflăm, deci, clipă de clipă, în fața a două drumuri, cel orizontal și cel verical. Care este scopul real al existenței noastre, pentru ce suntem aici, de ce, cu ce scop trăim în lume, există o altă linie, diferită, cea verticală. Pe această scară extraordinară se află diferitele niveluri ale Ființei, se găsesc puterile transcedentale, puterile esoterice, care divinizerază, Revoluția Conștiinței.

Pe forțele verticalei putem influența în mod decisiv aspectele orizontale ale vieții practice, putem schimba total propriul destin, putem face cu viața noastră ceva diferit, distinct. Când cineva merge pe linia orizontală își amintește de el, de propria sa Ființă, de realitatea sa intimă, supraomul. Când cineva se cunoaște pe sine însuși în mod profund, cunoaște secretele întregului Univers. În fiecare moment, ființa umană se află la intersecția celor două drumuri, cel orizontal și cel vertical. Este evident că cel orizontal nu este greu de trăit, asemenea unui buștean care este dus, fără niciun efort, de apele unui râu. Totuși, drumul vertical implică mari eforturi, trebuie să înotăm contra curentului. Pe drumul vertical găsim omul care gândește, simte și acționează în mod corect. Pe această cale verticală există mai multe niveluri ale ființei.

La recentul curs s-a discutat, de asemenea, despre trăirea inteligentă, cunoașterea milenară, creștinii primitivi, Iisus, Moise, dar și despre alte curente, Hermes Trismegistul, mitul peșterii lui Platon, despre eliberarea de iluzie, Galilei, despre marii maeștri și marile încercări la care erau supuși viitorii inițiați, din nou despre Kaballah ebraică și despre Gandhi. De asemenea, despre spiritul critic.

 

Lasă un comentariu