TERMENUL DE DEPUNERE A DECLARAȚIEI UNICE ȘI A FORMULARULUI 230 VA FI EXTINS PÂNĂ LA 31 IULIE 2019

Distribuie pe:

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) propune, printr-un proiect de act normativ, extinderea până la 31 iulie a.c. a termenului până la care contribuabilii, persoane fizice, trebuie să depună Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, precum și a Formularului 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”.

Tot până la 31 iulie 2019, se extinde și termenul pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situațiile reglementate de Codul Fiscal.

“Contribuabilii care au depus până la 31 iulie 2018 Declarația Unică, beneficiază de o bonificație de 5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 și plătit integral până la 31 iulie 2019. Bonificația se acordă corespunzător și pentru contribuțiile sociale datorate potrivit legii.

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din România și (sau) din străinătate, și de cele care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii.

Declarația Unică se depune online, atât prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV), pe bază de nume utilizator și parolă, sau cu certificat digital calificat, cât și prin intermediul portalului e-guvernare.ro”, pecizează MFP.

Extinderea termenului este explicată prin caracterul de noutate al procedurii de depunere a Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice doar prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual și prin intermediul serviciului Depunere Declarații, precum și prin numărul mare de contribuabili care accesează portalul ANAF.

“Extinderea termenului este necesară și în scopul evitării blocării sistemului electronic și, implicit, imposibilitatea de depunere a declarațiilor în termenul legal. Având în vedere riscul neconformării contribuabililor persoane fizice care au obligația să completeze și să depună, până la data de 15 martie 2019 inclusiv, formularul 230 și, respectiv, Declarația Unică și evitarea aplicării de sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor declarative și de plată și în vederea protejării interesului contribuabililor, raportat la buna lor credință, extinderea termenului, de la 15 martie la 31 iulie 2019, era absolut necesară.

Totodată, timpul foarte scurt de la data la care formularele au devenit accesibile și data până la care acestea puteau fi depuse la ANAF ar fi generat aplicarea de sancțiuni pentru contribuabilii de bună credință”, explică MFP. 

Lasă un comentariu