DEZBINARE ȘI... IUBIRE!

Distribuie pe:

* “Precum omul, așa și statul are pătimirile sale și pe dușmanii săi, dar cel mai înfricoșat este răul care dărâmă unitatea și armonia publică; dezbinarea dinlăuntru țintește sfărâmarea fericirii, binelui și a liniștii. Interesul și egoismul dezbină popoarele și pe oamenii care erau odată împreună, face mai adâncă râpa (groapa) ce desparte deosebitele clase ale societății și ațâță flacăra urâciunii reciproce”.

Gheorghe Asachi (1788-1869), scriitor, om de cultură.

***

* “FRAȚILOR!” Să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească. Și această poruncă o avem de la Dumnezeu: “Cine iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său”.

Sf. Scriptură a N. Testament - I. Ioan, cap. 4, v. 7-8, 20-21.

***

* Pe când regele David transporta chivotul Domnului în cetatea Ierusalimului, un om cu numele Uza s-a atins de acel lucru sfânt, ceea ce nu era permis unui muritor de rând. Sfânta Scriptură spune că: “Domnul s-a mâniat pe Uza și l-a lovit Dumnezeu chiar acolo pentru îndrăzneala lui și a murit lângă chivotul Domnului” (II Regi 6, 7). “CHIVOT” al lui Dumnezeu este sufletul omului. Cine îl atinge cu limba vicleană a clevetirii, dezbinării și defăimării, trebuie să știe că aprinde mânia Celui Preaînalt, care ne-a oprit să defăimăm, să judecăm, să dezbinăm pe semenii noștri.

P.S. În lume s-a așezat o undă de frică, nesiguranță, o teamă de război, de neprevăzut. Toate acestea se datorează defăimărilor ieftine, dezbinării și judecăților nedrepte ale unor societăți sau indivizi. De fapt, nu-L iubim pe Dumnezeu, și ca atare Dumnezeu nu este cu noi. Ne-a lăsat să orbecăim liberi, dar suntem pe o cale a întunericului. S-au cocoțat în fruntea statelor lumii oameni fără de Dumnezeu; la fel și în celelalte scări ale societăților; s-au așezat în fruntea meselor oameni care nu-și văd lungul nasului și talanții primiți de la Dumnezeu. Uită ce ne poruncește Creatorul: “Cel ce voiește să fie primul între voi, să se facă slugă tuturor”, dar ei se fac “slugi leneșe și viclene” și de aici starea pe mapamond a omenirii. De aceea să ne aducem aminte de ce ne spune “Sfântul Ardealului”: “CINE ARE MINTE SĂ IA AMINTE!”.

Lasă un comentariu