CAMPANIA DE PRIMIRE A CERERILOR UNICE DE PLATĂ PENTRU ANUL 2019 SE APROPIE DE FINAL

Distribuie pe:

Conform prevederilor legale în vigoare, Campania de primire a Cererilor unice de plată pentru anul acesta se va încheia miercuri, 15 mai. În județul Mureș, până în 12 mai 2019, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură au fost înregistrate în total 23.100 de cereri. Pentru ca toți fermierii interesați în accesarea sprijinului financiar pentru anul 2019 să poată depune cererea de plată, funcționarii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mureș au avut program de lucru și la sfârșitul săptămânii trecute, respectiv, sâmbătă, 11 mai, dar și duminică, 12 mai. În cele două zile s-au primit 429 de cereri, aflăm de la SĂVÂȘCĂ Ovidiu Daniel, director executiv la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Mureș.

Desfășurarea campaniei

Etapele aferente Campaniei din acest an sunt stabilite astfel: 1 martie - 15 mai - depunerea/primirea cererilor unice de plată; 1 iunie - 1 iulie - efectuarea controlului administrativ, inclusiv

a controlului preliminar al cererilor unice de plată, eșantionarea acestora, precum și transmiterea eșantioanelor; 1 iulie - 1 octombrie - efectuarea controlului la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate la control pe teren, iar controlul aferent unor obligații specifice se va efectua în iarna sau în primăvara anului următor; 16 octombrie 2019 - 30 noiembrie 2019 - plata avansului pentru anul de cerere; 1 decembrie 2019 - 31 martie 2020 - plata finală, ca diferență între cuantumul acordat în avans și cuantumul calculat pentru anul de cerere 2019.

Informarea fermierilor

Începând din 19 februarie (și până în 15 mai), sub sloganul ,,APIA sustine valorile comune europene și fermierii români!”, s-a derulat campania de informare. Publicul țintă a fost/este format din fermierii activi, persoane fizice și/sau persoane juridice, care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit legislației în vigoare. S-a urmărit oferirea de date privind perioada în care se poate depune Cererea unică de plată; prezentarea formularului-tip al cererii unice de plată și modalitățile de completare a acesteia (la centrele județene/locale APIA sau online); criteriile de eligibilitate și condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească fermierii; modul de aplicare/respectare a practicilor agricole benefice pentru climă și mediu; sancțiunile administrative în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate, a condițiilor specifice, precum și în cazul nerespectării normelor de ecocondiționalitate; tipurile de controale impuse de regulamentele europene, explicarea modului în care se desfășoară controlul pe teren; pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor/schemelor de plată.

Acțiunile organizate cu acest prilej au vizat transmiterea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale către Instituția Prefectului din toate județele, către toate Consiliile Județene, către Asociația Comunelor din România și către primării a mesajului de a sprijini MADR și APIA în Campania de primire a cererilor unice de plată în Campania 2019; programarea fermierilor pentru depunerea cererii unice de plată în Campania 2019 - conform criteriilor stabilite și a prevederilor procedurale; trimiterea invitațiilor către fermieri, precum și (bineînțeles) primirea cererilor unice de plată.

Termene

Depunerea cererilor unice de plată pentru campania 2019 a fost programată pe perioada 1 martie-15 mai, inclusiv. Modificările cererilor unice de plată se depun la APIA până la data de 31 mai, inclusiv (formularele de modificare M1 și M2).

Legislația aplicabilă

Campania de primire a Cererilor unice de plată se desfășoară conform Regulamentului (UE) 2017/2393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor; Regulamentului delegat nr. 1784/2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la practicile agricole benefice pentru climă și mediu instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului; Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, modificat prin OMADR nr. 1524/2018 și Ordinului M.A.D.R. de aprobare a Formularului de cerere unică de plată 2019.

Condiții generale de eligibilitate

Sunt eligibile la plată exploatațiile cu suprafața de cel puțin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafața de cel puțin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 hectare și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legumele cultivate în sere și solarii, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelelor de 0,03 ha. Fermierii care dețin parcele agricole cu o suprafață de până la 0,1ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiția ca suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească un hectar. De asemenea, fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafață, nu au obligația de a-și declara parcelele agricole dacă suprafața totală nu depășește 1(un) hectar. În toate cazurile, fermierul indică în cererea sa că are la dispoziție parcele agricole și, la cererea APIA, indică localizarea acestora. Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri nu au obligația de a-și declara parcelele agricole pentru care nu depun cerere de plată, cu excepția cazului în care o astfel de declarație este necesară pentru obținerea unui alt tip de ajutor sau sprijin.

Pentru măsurile de mediu și climă din PNDR 2014-2020 aplicabile pe terenurile agricole (Măsurile10,11 și 13) sunt eligibile la plată exploatațiile cu suprafața de cel puțin 1(un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafața de cel puțin 0,3 hectare.

Ajutoarele naționale tranzitorii în sector zootehnic

Schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte se acordă și fermierilor care nu sunt înregistrați în sistemul cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 și care nu au obținut un drept la plată pentru perioada de referință 1 aprilie 2015 - 29 februarie 2016 / 1 martie 2016 - 28 februarie 2017 / 1 martie 2017 - 28 februarie 2018, pot solicita ANTZ 7 pentru perioada de referință 1 martie 2018 - 28 februarie 2019, cu condiția să fi comercializat (livrat și/sau vândut direct) o cantitate de minim 3 t lapte în perioada 1 martie 2018 -28 februarie 2019. Schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne se acordă și pentru explotațiile nou înființate în perioada 1 martie 2018 -28 februarie 2019, cu data de referință 28 februarie 2019.

Dreptul la primă, obținut în anii anteriori, pentru schema ANTZ 7, poate fi cedat, în aceeași exploatație cu cod ANSVSA, și în urma moștenirii exploatației cu cod ANSVSA.

Documentele care însoțesc cererea unică de plată pentru situațiile de mai sus sunt, după caz: copie de pe certificatul de căsătorie și declarația pe propria răspundere a soțului care cedează dreptul la primă; copie de pe certificatul de înregistrare/radiere și de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, cu excepția schimbării formei de organizare din PF în PFA/II/IF, caz în care solicitantul trebuie să prezinte o declarație pe proprie răspundere de cedare a dreptului la primă; copie de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, precum și copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, dacă sunt mai mulți moștenitori, în urma moștenirii exploatației cu cod ANSVSA, preciza SĂVÂȘCĂ Ovidiu Daniel, director executiv la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Mureș.

 

Lasă un comentariu