LA CHEȚANI - VASILE-DANIEL SUCIU - VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE A ANALIZAT STADIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE

Distribuie pe:

Lumea rurală românească stă sub semnul vechii contradicții dintre național și global, prezentând diverse fațete, începând cu celebrul vers al lui Blaga potrivit căruia veșnicia s-a născut la sat și continuând cu mai puțin măgulitoarele susțineri că românii au latrina în fundul grădinii. Pentru primarul Emil Florin Mocan, din Chețani, partea de dezvoltare durabilă a comunității pe care o păstorește e o obligație asumată de la câștigarea alegerilor. Asumată, dar și îndeplinită!

Ieri, vineri, 17 mai, la orele amiezii, comuna Chețani a fost obiectivul unei vizite fulger efectuată de un adevărat comando de personalități publice centrale și locale. Astfel, au descins în Chețani VASILE-DANIEL SUCIU - VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, VASILE GHIORGHE GLIGA - DEPUTAT, DINU SOCOTAR - DEPUTAT, OVIDIU DANCU - vicepreședinte Consiliul Județean Mureș. Scopul vizitei l-a constituit informarea despre stadiul lucrărilor de investiții la nivel comunal. Oaspeții au fost primiți în curtea noului obiectiv dat în folosință, respectiv Stația de epurare a apelor uzate Chețani. Înainte de a trece în revistă stadiul realizării obiectivelor pe planul comunei Chețani, primarul a ținut expres să aducă mulțumiri PSD pentru modul corect, coerent și eficient în care a răspuns cererilor multiple pe care i le-au adresat atât conducerea comunei, cât și cetățenii. Referitor la Stația de epurare a apelor uzate, primarul a precizat că atât proiectul de canalizare, cât și stația de epurare din satul Chețani le-a preluat de la fosta conducere, în vara lui 2016, odată cu alegerea lui în funcția de primar al comunei și le-a continuat pană la finalizare, urmând să se dea azi în funcțiune; obiectivul pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale a decontat, pe parcursul anului 2018, suma de 834.487,64 lei, dintre care 311.083,99 lei - lucrări rețea canalizare, 24.924,55 lei - proiectare suplimentare 400 racorduri canalizare, 498.479,10 lei - lucrări suplimentare 400 racorduri canalizare. Ca urmare, secțiunea de dezvoltare a bugetului comunei Chețani, în anul 2018, atât pe partea de venituri, cât și pe parte de cheltuieli a fost de 2.261.020,51, sumă atrasă, în totalitate, prin fonduri nerambursabile. Pentru fonduri și asistență financiară, Emil Florin Mocan a adus mulțumiri ministrului Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice. Domnul viceprim-ministru și ministru al dezvoltării s-a interesat și de mersul celorlalte lucrări de pe teritoriul comunei, fiind informat că anul 2018 a fost un an extrem de important pentru dezvoltarea infrastructurii comunei, cât și pentru primar, ca Ordonator Principal de Credite, al Consiliul local al Comunei Chețani și întregului aparat de specialitate. Ei au reușit să înceapă cele două lucrări de investiții plătite din fonduri nerambursabile, conform contractelor încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în decembrie 2017, și anume: “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în Comuna Chețani” și “Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a satului Grindeni”, lucrări care au atras, în 2018, la partea de venituri a secțiunii de dezvoltare, suma nerambursabilă de 1.426.532,87 de lei, după cum urmează:

- Pentru investiția “Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a satului Grindeni”, MDRAP a decontat suma de 69.355,20 lei, reprezentând contravaloarea Proiectului pentru rețeaua de apă, cât și alte cheltuieli aferente acestuia (64.355,20 lei - proiect, 5.000 lei - verificare proiect);

- Pentru investiția “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în satul Chețani”, MDRAP a decontat suma de 1.357.177,67 lei, reprezentând contravaloarea Proiectului și cheltuielilor aferente acestuia (80.920 - proiectare, 7.973 - verificare tehnică), cât și decontarea lucrărilor propriu-zise (1.268.284,67 - lucrări). Rămânând tot la fonduri nerambursabile, Consiliul Județean Mureș a virat în 2018 suma de 36.811 lei, reprezentând un procent de aproximativ 44% din plățile făcute pentru lucrările cu Planul Urbanistic General al comunei Chețani.

O serie de lucrări de investiții, unele începute și finalizate, altele în curs de finalizare în anul următor, s-au derulat pe parcursul lui 2018. Una extrem de importantă a fost demararea unor pași importanți pentru terminarea construcției Școlii Gimnaziale Chețani. Primarul și cetățenii comunei au primit asigurări că se vor găsi fonduri pentru terminarea clădirii școlii. Lucrările de investiții pe care primarul dorește să le finalizeze până la sfârșitul mandatului, și pentru care am început deja formalitățile birocratice sunt: Construirea unui Centru Medical, în satul Hădăreni, în colaborare cu C.N.I. SA, pentru care s-a primit ordinul de începere a lucrărilor. Construirea unui Parc Agroindustrial în comună, și nu în ultimul rând, modernizarea și dotarea dispensarului uman din satul Chețani.

Primarul Emil Florin Mocan a subliniat și preocupările administrației comunale pentru problemele de mediu. Pe lângă darea în folosință a Stației de epurare în cursul anului, s-au efectuat o serie de lucrări pentru protejarea mediului, lucrări care au constat în administrarea și întreținerea spatiilor verzi aparținând domeniului public și privat, iar activitățile permanente s-au axat pe efectuarea lucrărilor de menținere a zonelor verzi din spatiile publice (parcuri, instituții de învățământ și educație etc.) din comună, de asemenea înființarea de noi segmente de spații verzi prin plantare de arbori și arbuști.

În scopul asigurării curățeniei permanente a mediului și pentru satisfacerea cerințelor cetățenilor și a instituțiilor publice, Autoritatea Locală desfășoară o gamă variată de servicii de salubrizare:

* colectarea și transportul deșeurilor vegetale, solide și menajere de pe raza comunei;

* salubrizarea și igienizarea unor spații și terenuri aparținând domeniului public și privat ale comunei;

* salubrizarea stațiilor mijloacelor de transport în comun;

* colectarea și transportul deșeurilor și materialelor reciclabile, colectate selectiv.

De amintit este faptul că Primăria și Consiliul local Chețani și-a dorit stimularea învățământului prin acordarea de premii, la nivel de școală, primilor trei elevi cu rezultate exemplare la învățătură, acestea constând în sume de bani, după cum urmează: locul 3, în sumă de 500 lei, locul doi, în sumă de 700 lei și locul trei, în sumă de 1.000 lei.

În satul Chețani s-au renovat și dotat toate sălile de clasă. În satul Grindeni s-a renovat o sală de clasă care s-a și dotat cu mobilier nou. Tot cu mobilier nou și corespunzător au fost dotate toate cele trei grădinițe din satele: Chețani, Hădăreni și Grindeni.

Ministrul a apreciat realizările administrației comunale, subliniind existența (atât la nivelul ministerului, cât și al guvernului) disponibilităților pentru suportul investițiilor din lumea rurală. În încheiere, oaspeții au fost serviți cu celebrele palanețe de Luduș și invitați să mai poftească pe la Chețani.

 

 

Lasă un comentariu