SERVICII MEDICALE CARE NU SUNT DECONTATE DIN FONDUL DE SĂNĂTATE!

Distribuie pe:

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat lista cu serviciile medicale și medicamentele care nu sunt decontate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pe cardul de sănătate, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unitățile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse.

Fertilizarea in vitro trebuie plătită de solicitant

Conform CNAS, nu sunt decontate din FNUASS serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă și sportive, asistența medicală la locul de muncă, asistența medicală a sportivilor; unele servicii medicale de înaltă performanță, altele decât cele prevăzute în norme; unele servicii de asistență stomatologică, altele decât cele prevăzute în norme; serviciile hoteliere cu grad înalt de confort; corecțiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani (cu excepția reconstrucției mamare prin endoprotezare în cazul intervențiilor chirurgicale oncologice); unele medicamente, materiale sanitare și tipuri de transport, altele decât cele prevăzute în norme; serviciile medicale solicitate și eliberarea actelor medicale solicitate de autoritățile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraților și eliberarea de acte medicale la solicitarea asiguraților, cu excepția celor prevăzute în norme; fertilizarea in vitro.

Nici asistența medicală la cerere nu este gratuită

Pe lista serviciilor nedecontate se mai află asistența medicală la cerere (inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizei capacității de muncă, a încadrării și reevaluării gradului de handicap); contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului și auzului; contribuția personală din prețul medicamentelor, al unor servicii medicale și al dispozitivelor medicale; serviciile medicale solicitate de asigurat; unele servicii și proceduri de reabilitare, altele decât cele prevăzute în norme; cheltuielile de personal aferente medicilor și asistenților medicali, precum și cheltuielile cu medicamente și materiale sanitare din unitățile medico-sociale; serviciile acordate în cadrul secțiilor (clinicilor) de boli profesionale și cabinetelor de medicină a muncii; serviciile hoteliere solicitate de pacienții ale căror afecțiuni se tratează în spitalizare de zi; cheltuielile de personal pentru medici, farmaciști și medici dentiști pe perioada rezidențiatului; serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning familial din structura spitalului; cheltuielile de personal pentru medicii și personalul sanitar din unitățile sau secțiile de spital cu profil de recuperare a distroficilor, recuperare și reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii, și activitățile care prezintă un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sănătate publică (dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală și staționar de zi psihiatrie).

Excepții - militarii și polițiștii

Pentru serviciile care nu sunt decontate din fondul de sănătate necesare personalului Armatei și al Ministerului Afacerilor Interne, care a fost rănit, a devenit invalid ori a dobândit alte afecțiuni fizice sau psihice pe timpul participării la acțiuni militare ori în legătură cu acestea, contravaloarea se asigură de la bugetul de stat, în condițiile stabilite prin hotărâre de Guvern.

De asemenea, multe din celelalte servicii nedecontate de fond pot fi suportate, în afară de pacient, de către unitățile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse.

 

Lasă un comentariu