VASILE NETEA - PUBLICIST DESĂVÂRȘIT

În primul rând, trebuie spus faptul că sectorul publicistic al activității lui Vasile Netea este unul foarte bogat. Vasile Netea a întreprins și în acest domeniu o activitate titanică, scriind un număr impresionant de articole de revistă. Stilul său este unul propriu, original. Opera aceasta de publicist a lui Vasile Netea se întinde pe o perioadă foarte îndelungată, începând din anul 1933 și mergând până în momentul în care firul vieții sale s-a întrerupt. Vasile Netea dă dovadă în publicistică de clarviziune și precizie. Este foarte documentat de fiecare dată.

Trebuie să vedem publicațiile cu care a colaborat Vasile Netea. Acestea sunt foarte multe: Progres și cultură, Neamul românesc pentru popor, Românul, Universul, Revue Roumaine d'Histoire, Viața românească, Studii - revistă de istorie, Viața studențească, Luceafărul, Arta plastică, Lumea, Revista bibliotecilor, Revista muzeelor, Limbă și literatură, Studii de literatură universală, Manuscriptum, Tribuna României, Studii și articole de istorie, Almanahul literar, Transilvania, Presa noastră, Revista română de studii internaționale, Lumea, Revista arhivelor, Săptămâna, Revista de pedagogie, Mitropolia Ardealului, Analele Academiei Republicii Socialiste România, Buletin. Comisia Națională Română pentru UNESCO, Jar și slovă, Unirea, Vatra, Țara Nouă, Vremea, Dacia Rediviva etc.

Așadar, după cum se observă, numărul publicațiilor cu care a colaborat Vasile Netea este unul foarte mare, ceea ce scoate în evidență faptul că subiectele abordate în aceste publicații sunt foarte multe și din cele mai variate domenii.

În primul rând trebuie spus faptul că Vasile Netea evocă meleagurile sale natale, zona sa natală. Prezintă într-un mod nostalgic zona Mureșului, care i-a fost atât de dragă sufletului său. Prin articolele publicate în legătură cu Valea Mureșului ne putem da seama de faptul că Vasile Netea nu și-a uitat niciodată locul său de origine, consătenii săi, fiind extrem de bucuros că s-a născut pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu. Într-un articol publicat în “Universul”, Vasile Netea prezintă sistematic această zonă a Văii Mureșului, cu localitățile și cu caracteristicile specifice fiecăreia, mergând pe Mureș în sus, bineînțeles, referindu-se cu precădere și la localitatea sa natală, Deda.

Referindu-se tot la Valea Mureșului superior, Vasile Netea remarcă, în paginile publicațiilor cu care colaborează, măreția și frumusețea folclorului caracteristic zonei. Din toate acestea, Vasile Netea își amintește cu deosebită plăcere și nostalgie de anii tinereții sale, în care a participat și el în mod activ la toate datinile și tradițiile zonei sale natale, fiind unul dintre cei care a gustat din plin frumusețea Văii Mureșului.

În unele publicații, Vasile Netea scoate în evidență valoarea unor mari personalități ale culturii, istoriei și literaturii noastre. Numărul celor evocați este unul impresionant: Petru Maior, Gheorghe Șincai, Alexandru Papiu Ilarian, Constantin Romanu-Vivu, Virgil Onițiu, Nicolae Petra-Petrescu, Ion Pop Reteganul, C. Rădulescu Codin, Mihai Lupescu, Octavian Goga, Mitropolitul Sava Brancovici, Patriarhul Miron Cristea (Vasile Netea vorbind despre realizarea acestuia de la Toplița, mănăstirea cu hramul Sfântul Ilie), Gheorghe Bogdan Duică, Badea Cârțan, Ilarie Chendi, Visarion Roman, Ioan Petrovici, Gustav Augustini, George Coșbuc, George Barițiu, Timotei Cipariu, Petre Ispirescu, Simion Bărnuțiu, Nicolae Iorga, Simion Mihali-Mihalescu, Mihai Eminescu, Ilarie Chendi, Tudor Arghezi, C. A. Rosetti, Alexandru Vlahuță, Miron Pompiliu, Nicolae Titulescu, Nicolae Bălcescu, Vasile Pop, Ion Budai-Deleanu etc.

Activitatea publicistică a lui Vasile Netea cuprinde referințe și la marile evenimente ale istoriei, cu precădere la Revoluția de la 1848, Războiul de independență din 1877, Unirea din 1918, dar există referințe și la unele elemente literare. Menționăm aici câteva din cele mai importante articole ale lui Vasile Netea în această privință: Caracterul primelor poezii ale lui Octavian Goga; Adevărurile și aleșii Transilvaniei; Transilvania, autonomism, românism; Semnificația românească a Ardealului de Nord; Ardealul, țară de jale și de luptă; Istoriografia modernă a României; Cu privire la poezia democraților burghezi și a democraților revoluționari români din Transilvania, din 1848; Antecedentele și lupta “Ligii culturale” pentru Unitatea națională; Războiul de independență din 1877 - expresie a solidarității poporului român; Românii din Transilvania și actul unirii Principatelor; Unitatea națională în preocupările Academiei Române; Scriitori și artiști în conștiința poporului; Studenții români și răscoala de la 1907; Transilvania și războiul de independență; Independență și cultură; Cauzele și importanța istorică a mișcării memorandiste din Transilvania; Înființarea agenției diplomatice române de la Viena și recunoașterea independenței României de către Austro-Ungaria; Descriptio Moldaviae; Ideea unității naționale și actul de la 24 ianuarie; Contribuția societăților culturale, politice românești la realizarea unității naționale; Alba Iulia, orașul desăvârșirii unității de stat a poporului român; Unirea - deziderat secular al poporului român; Lupta emigrației Transilvane pentru desăvârșirea unității de stat a României; Semnificația istorică a hotărârilor de la Alba Iulia; Geneza marșului de la 1848 al lui Avram Iancu; Unirea din 1918 în viziunea și amintirile unor contemporani; Filozofia luminilor, armă de luptă pentru emanciparea poporului român; Colaborări muntene prepașoptiste la foile de la Brașov; Contribuția lui Al. Papiu-Ilarian la organizarea adunărilor revoluționare de la Blaj, 1848; Însemnările de la Viena ale lui A.T. Laurian; Înființarea reprezentanțelor diplomatice ale României la Budapesta; Anticipări republicane transilvănene; Unirea și românii americani; Presa românească din Transilvania; Acțiuni și scrieri contra Dictatului de la Viena; Problema unității politice a poporului român în timpul perioadei de neutralitate a României; La Centenarul independenței de Stat a României - 9 mai 1977; Manuale școlare românești, elemente ale unității naționale; Lupta pentru dreptate socială și națională în gândirea și acțiunea politică românească; O misiune diplomatică misionară română în Crimeea; Lupta seculară a poporului român pentru independența națională; Uniți pe câmpul de luptă; Războiul de independentă a României - Război al românilor de pretutindeni; Războiul pentru independență în conștiința literară a epocii; Românii din Transilvania și războiul pentru independență; Unirea cea mare - scriitorii români în lupta pentru realizarea unității naționale; Caracterul unitar al revoluției de la 1848; Lupta pentru un ideal; Unitatea națională a poporului român în programele și manifestările revoluției de la 1848; Dacia, coloană infinită a istoriei poporului român; Semnificația tratatului de la Trianon; Alba în conștiința națiunii române. Iată, o listă foarte mare de articole ale lui Vasile Netea, și această listă poate continua.

Ne putem da seama de faptul că activitatea publicistică a lui Vasile Netea este de dimensiuni impresionante, dar și de o calitate deosebită, acoperind foarte multe domenii de activitate.

 

Lasă un comentariu