PRECIZĂRI PRIVIND REPREZENTANTUL LEGAL AL PACIENTULUI

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 619, din 25 iulie 2019, a fost publicată Legea nr. 150/2019 pentru completarea art. 1 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, singura modificare referindu-se la cine poate fi reprezentant legal al unui pacient.

Astfel, prin reprezentant legal al pacientului se înțelege “soțul (soția), copiii, părinții sau celelalte rude până la gradul al IV-lea ale pacientului, tutorele, precum și orice persoană cu vârsta de minimum 18 ani împliniți pe care pacientul o desemnează în acest scop prin declarație încheiată în formă autentică, înregistrată în registrul național notarial de evidență a procurilor și revocărilor acestora și care va cuprinde drepturile prevăzute de lege care pot fi exercitate de reprezentant”.

În motivarea actului normativ se precizează că noua reglementare remediază o deficiență binecunoscută a legii drepturilor pacientului, respectiv noțiunea de reprezentant legal.

Legea drepturilor pacientului face referire în mod repetat la reprezentantul legal al pacientului, dar nu reglementa, până acum, noțiunea de reprezentant legal, fiind aplicabil dreptul comun, ceea ce crea dificultăți în practică, mai ales în ceea ce îi privește pe pacienții care nu (mai) erau în măsură să își exprime voința.

Textul introdus prin Legea nr. 150/2019 reglementează noțiunea de reprezentant legal, extinzând-o peste limitele dreptului comun, și chiar peste limitele reglementării în materie de sezină (care ar fi putut fi aplicate prin asemănare).

Totodată este reglementată și reprezentarea convențională a pacientului, în limitele dreptului comun, însă cu excluderea avocatului ca reprezentant, fiind nevoie de o procură autentică (notarială). 

Lasă un comentariu