EPISCOPUL NICOLAE IVAN, ÎN PREOCUPĂRILE ISTORICULUI VASILE NETEA

Vasile Netea, în preocupările sale istoriografice, evocă și personalitatea episcopului NICOLAE IVAN, unul dintre vrednicii ierarhi ai spațiului românesc transilvănean. Multe și semnificative sunt realizările acestui mare slujitor și ierarh al Bisericii Ortodoxe Române. O asemenea personalitate a ortodoxiei transilvănene nu putea să lipsească din preocupările istoricului și cărturarului Vasile Netea. Netea, prin scrisul său, aduce cuvinte de elogiu și de omagiere acestui mare cleric și ierarh transilvănean. Netea îi dedică, mai ales în studiile sale din publicistica de tinerețe, câteva articole remarcabile care își aduc din plin contribuția lor semnificativă la conturarea pe deplin a vastei personalități a episcopului Nicolae Ivan.

Astfel, în Gazeta Mureșului, III, nr. 42, din 19 noiembrie 1933, la pagina 1, Vasile Netea publică un articol remarcabil intitulat “Un păstor ca din alte vremuri, P.S.S. Episcopul Nicolae Ivan”, în care cărturarul din Deda Mureșului elogiază vasta personalitate a acestui distins ierarh transilvănean, evocând, totodată, marile sale realizări de-a lungul timpului.

Iată ce spune, printre altele, Vasile Netea în cadrul acestui articol: “Din lungul șir de prelați care au vegheat la înălțarea bisericii ortodoxe și a sufletului românesc, numele episcopului Nicolae Ivan e însemnat cu pecetea unei neobosite munci, unui neînfrânt elan. Dacă activitatea și caracteristica unei personalități se poate exprima uneori durabil într-o singură frază sintetică, asupra Episcopului Nicolae Ivan vom spune numai atât: Om de largă inițiativă, de dârză perseverență, de necurmată muncă și de înaltă înțelepciune. Între țărușii de argint ai acestor însușiri s-a desfășurat strălucita activitate a întregii sale vieți. A pornit din josul scărilor pentru a ajunge la strălucirea treptei celei mai înalte și mai pure”.

În Glasul Mureșului, III, nr. 49, din 9 februarie 1936, la pagina 1, cărturarul Vasile Netea a publicat articolul “Episcopul Nicolae Ivan”, la doar câteva zile de la trecerea la cele veșnice a acestui vrednic ierarh transilvănean și de la așezarea acestuia, spre veșnică liniște, sub cripta altarului catedralei ortodoxe din Cluj.

Iată ce spune Netea, în acest articol cu caracter de necrolog, despre acest ilustru ierarh transilvănean: “Sufletul său, desferecat de toate încordările luptei pentru biruință creștină și românească, s-a sălășluit de-a dreapta Tatălui ceresc căruia i-a închinat, cu nebiruita dragoste, toată puterea și toată lumina unei vieți de optzeci și unu de ani.

Episcopul Nicolae Ivan a fost o uimitoare întruchipare de credință, de energie, de minte, de stăruință, de putere și de curaj. Un caracter vânjos, o simțire neprihănită și o tumultuoasă pornire spre bun îndemn și spre marea faptă.

Activitatea lui ca învățător, ca preot, ca protopop, ca asesor, ca ziarist, ca bărbat politic, și mai ales uriașa râvnă episcopală, căreia i-a închinat tot ce-a avut mai puternic și mai sfânt în inima sa, izbutind să o transforme în grandioase realizări, au făcut din Episcopul Nicolae Ivan un luptător neîntrecut și un învingător de mare amploare”.

Mai spune Netea tot în cadrul acestui articol că: “Viața Episcopului Nicolae Ivan cuprinde în verigile ei toate etapele luptei pentru dezrobire și reromânizare, părtaș fiind la toate încordările și la toate vegherile trebuitoare ceasului de izbândă. Inima lui curajoasă, optimismul nesecat și sănătatea vârtoasă l-au adus până la vârsta biblică în deplină putere și în roditoare lucrare.

Acum, când viața s-a săvârșit, plecăm genunchii noștri rugând pe Tatăl îndurărilor să-l odihnească cu drepții în vecii vecilor”.

Și în acest articol, Vasile Netea evocă încă o dată vasta personalitate a episcopului Nicolae Ivan, amintind de marile sale realizări și exprimându-și, totodată, bucuria că această operă a episcopului Nicolae Ivan e opera înfăptuită de un coborâtor din casă țărănească și din sânge țărănesc.

Iată, acestea sunt câteva cuvinte pe care Vasile Netea le scrie, în articolele sale de tinerețe, despre marele episcop Nicolae Ivan, ierarh care se impune ca o personalitate ilustră a ortodoxiei românești și a neamului românesc, prin marile sale înfăptuiri pe care le-a realizat, de-a lungul timpului, în cursul prodigioasei sale activități.

Lasă un comentariu