PACEA, CUGETUL ȘI... FEMEILE!

Distribuie pe:

* “Cugetați la cele de sus unde este Hristos, nu cele de pe pământ. Drept aceea, omorâți mădularele voastre, cele pământești: desfrânarea, necurăția, pofta rea și lăcomia, care este închinare la idoli, pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, în care păcate ați umblat și voi odinioară, pe când trăiați în ele. Acum deci lepădați și voi toate acestea: mânia, iuțimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de rușine din gura voastră. Nu vă mințiți unul pe altul, fiindcă v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui”.

***

* “Pacea lui Hristos, întru care ați fost chemați, ca să fiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; Să fiți mulțumitori. Îmbrăcați-vă, dar, ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă-răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; După cum Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă întru dragoste, care este legătura desăvârșirii. Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăție. Învățați-vă și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea”.

***

* “Femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri, precum se cuvine, în Domnul. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre și să nu fiți aspre cu ele. COPIILOR, ascultați de părinții voștri, ca să nu deznădăjduiască. Slugilor, ascultați întru toate pe stăpânii voștri trupești, nu slujind numai când sunt cu ochii pe voi, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci în curăția inimii, temându-vă de Domnul. Orice ați face, lucrați din toată inima, ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni, bine știind că de la domnul veți primi răsplata moștenirii; căci domnului Hristos slujiți”.

Epistola către coloseni este una din cele paisprezece epistole ale Sfântului Apostol Pavel aflate în Noul Testament. Epistola către Coloseni este din epistolele numite ale captivității, iar din punct de vedere doctrinar este o epistolă hristologică. Epistola cuprinde o parte din învățătura creștină despre Iisus Hristos, înlăturând unele din ereziile vremii, îndeamnă la distrugerea mădularelor pământești (păcatele) și îmbrăcarea în haina virtuții creștine. Ea conține și o suită de îndemnuri și sfaturi pentru soții și soți, copii și părinți, robi și stăpâni, dar și pentru preoți. Epistola face referire la profesia de medic a apostolului Luca. Despre originea ei, amintesc mai mulți autori ai timpului: Clement Romanul, Iustin Martirul, Teofil al Antiohiei, Sf. Irineu, Tertulian, Clement Alexandrunul și Eusebiu al Cezareii. Această epistolă există și în traducerile vechi ale Bibliei, cea siriacă și cea latină. Este prezentă, de asemenea, în Fragmentul Muratori, ca și în lista cărților canonice ale Sfinților Părinți: Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului și Grigore de Nazians. Epistola către Coloseni a fost scrisă la Roma, în timpul captivității Sf. Apostol Pavel (61-63), sau chiar mai înainte, la Cezareea (58-60). Scopul pentru care a fost scrisă a fost criza de tip doctrinar apărută în comunitate. Coloseni era un orășel din Asia Mică, situat la 200 km de Efes, pe teritoriul Frigiei, patria zeiței Cybela. Limba care se vorbea era cea greacă comună, având în ea și o comunitate evreiască.

Lasă un comentariu