SEMNAL EDITORIAL - ISTORIA NAȚIONALĂ ÎN PAGINILE REVISTEI VATRA

Distribuie pe:

Sub egida Fundației Culturale „Romulus Guga" (președinte - prof. univ. dr. Voica Foișoreanu), editura târgumureșeană „Veritas" a scos de sub tipar o lucrare de referință atât pentru specialiști - istorici, filologi, arhiviști, muzeografi, bibliologi ș.a., cât și pentru publicul larg, interesat de fenomenul literar - cultural mureșean promovat, începând din anii '70, de tinerii intelectuali de formație umanistă, care, cu toții „au ieșit de sub mantaua lui Guga", după cum se exprima regretatul Lazăr Lădariu.

Cu rigoare și meticulozitate, autorul volumului, cărturarul Mihail Art. Mircea - filolog, specialist în Biblioteconomie, redactor a numeroase cărți de specialitate, a ordonat, în această primă parte a volumului Istoria națională în paginile revistei Vatra (cuprinzând perioada 1971-1984), un uriaș material bibliografic, reflectând, cu precădere, evenimente și personalități marcante ale istoriei naționale, textele fiind concentrate, esențialmente, asupra problemei continuității, sub aspectele ei științifice și politice.

„Există în această revistă - remarcă autorul - în anii '70 și următorii, sub conducerea lui Romulus Guga (redactor-șef al Vetrei în perioada 1971-1983 - n.n.) și a succesorului său, exegetul literar Cornel Moraru - un cult al eroilor, la marii conducători de oști, la soldații necunoscuți, un fior care străbate, lună de lună, paginile acestei publicații".

… Demers publicistic explicabil, de altfel, dată fiind „profesiunea de credință", mărturisită, fără echivoc, de Romulus Guga însuși: „Iubesc istoria pentru că este cea mai frumoasă carte despre neamul meu.

Lucru de care sunt foarte mândru, și atunci când va veni clipa să închid ochii, voi ști că mă întorc în sufletul unui neam, care e omenos, generos și bun, și care, chiar sub imperii trecătoare, chiar și pe roata istoriei, nu și-a uitat niciodată versurile cele mai sublime pe care talentul său le-a scris, inima sa le-a voit și mintea sa le-a conceput. E un popor care a născocit Poemele Luminii" (revista Echinox, mai, 1981).

De ce istoria? - se întreabă, în postfața volumului, prof. univ. dr. Vasile Dobrescu. Răspunsul este mai mult decât lămuritor: „pentru că a existat în cazul Vetrei o inițiativă pornită din interiorul redacției și un responsabil care și-a asumat constant și consecvent acest demers, și acesta a fost, indiscutabil, redactorul-șef al revistei, scriitorul, poetul și dramaturgul Romulus Guga". (…)

„Rămân pentru posteritate un număr impresionant de contribuții istorice publicate în revista Vatra, care pot fi astăzi preluate sau îmbogățite cu noi surse documentare, cărora li se pot adăuga interpretări nuanțate. Așa cum rămân exemplare eforturile majorității foștilor colaboratori istorici de a înfățișa cititorilor revistei Vatra o cât mai veridică oglindire a istoriei neamului românesc în contextul istoriei universale", conchide istoricul. 

Lasă un comentariu