MODALITĂȚI DE APLICARE A ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEPOZITAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE

Distribuie pe:

Specialiștii de la Azomureș dau o serie de recomandări, menite pentru a obține randament maxim în agricultură, cu producții sigure, constante și de calitate superioară. Este bine ca producătorii agricoli să se consulte cu specialiști, pentru a nu se compromite producția agricolă. Trebuie stabilită cu exactitate perioada aplicării îngrășămintelor, modul corect de aplicare. Folosirea necorespunzătoare a îngrășămintelor va determina obținerea de rezultate nedorite. Trebuie ținut seama de câțiva factori esențiali: adâncimea arăturii, tipul solului, starea agrochimică a solului, asigurarea condițiilor tehnologice optime. Substanțele nutritive trebuie să se afle preponderent în zona rădăcinilor active, prin urmare, trebuie cunoscută adâncimea de pătrundere în sol a rădăcinilor plantelor și volumul lor edafic, care diferă de la o specie la alta. În fertilizarea solului, în funcție de perioada de aplicare a îngrășămintelor, se disting: fertilizarea de bază, înainte de semănat sau de plantat; fertilizarea concomitentă cu semănatul sau plantatul; fertilizarea în timpul vegetației. După modul de administrare se folosesc două metode: distribuire pe sol sau pe vegetație, în doze stabilite experimental sau prin calcul; prin încorporare, în benzi, împreună cu semănatul, prin fertirigare, și după distribuția uniformă pe toată suprafața.

DEPOZITAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE

Prin bunele practici de manipulare și depozitare a îngrășămintelor se păstrează calitatea și capacitatea de împrăștiere a îngrășămintelor chimice. Azomureș amintește că fiecărui produs îi este atașată “Fișa cu date de securitate”, date care trebuie însușite și respectate. Pe website-ul www.azomures.com se poate afla “Ghidul privind depozitarea în siguranță a îngrășămintelor Azomureș S.A., la consignatari, firme autorizate de comercializare îngrășăminte, fermieri”.

CE SE RECOMANDĂ!

Să se respecte orice reglementare națională în domeniul depozitării îngrășămintelor chimice. Să se țină evidența livrărilor și utilizărilor de îngrășăminte, să fie depozitate în spații închise, uscate, curate și bine ventilate. Ele trebuie depozitate într-o clădire sau incintă încuiată, cu respectarea condițiilor de temperatură și umiditate, cât și a directivelor autorităților de siguranță și securitate. Stivele depozitate în exterior trebuie acoperite cu folie de protecție, pe o platformă betonată și se va verifica periodic, dacă au fost supuse deteriorării din cauza temperaturii, umidității sau a altor factori externi. Nitratul de amoniu va fi depozitat separat față de alte îngrășăminte chimice. Îngrășămintele chimice solide se depozitează în stive de maxim 10 rânduri, pentru sacii de 50 kg, și de 2 rânduri pentru sacii de 600 kg. Se vor face periodic verificări de stoc. Orice discrepanță legată de stoc sau pierdere va fi raportată imediat poliției sau altei autorități competente. Se va ține evidența cu datele exacte ale furnizorului, a livrării, a datelor importante de livrare.

CE NU TREBUIE FĂCUT!

Să nu se depoziteze îngrășămintele chimice în locuri unde există acces public. Se interzice fumatul și utilizarea focului deschis, în spațiile de depozitare. Este interzis accesul persoanelor neautorizate în spațiile de depozitare. Pe durata nopții, îngrășămintele chimice nu vor fi lăsate nesupravegheate pe câmp. Îngrășămintele chimice nu se depozitează în apropierea sau la vedere pe drumurile publice.

Îngrășămintele chimice nu se revând decât unor persoane cunoscute și care cunosc modalitatea de manipulare și utilizare.

CONTACT

Venind în sprijinul celor interesați, vă punem la dispoziție datele de contact ale Azomureș:

Adresa: Strada Gheorghe Doja nr. 300, 540237, Târgu-Mureș, jud. Mureș.

Telefon: 0040265/25.37.00.

Fax: 0040265/25.26.27.

Vânzări intern și marketing: marketing@azomures.com

Informații generale: office@azomures.com

Lasă un comentariu