AJUTORUL DE DECES S-AR PUTEA MAJORA CU 266 DE LEI

Distribuie pe:

Potrivit proiectului de buget al asigurărilor sociale pe anul 2020, lansat în dezbatere publică, ajutorul de deces ar urma să crească la 5.429 de lei, cu 266 de lei mai mare decât în prezent (5.163 de lei), și la 2.715 lei, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) precizează că, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită soțului supraviețuitor, copilului, părintelui, tutorelui, curatorului sau oricărei persoane care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile cauzate de deces.

În cazul decesului unui membru de familie, ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

Potrivit legii, sunt considerați membrii familiei soțul (soția), părinții și bunicii oricăruia dintre soți, copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani (sau până la 26 ani dacă își continuă studiile), copiii (indiferent de vârstă), aflați în întreținere, dacă au devenit inapți pentru muncă din cauza stării de sănătate, înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani.

Totodată, CNPP reamintește că ajutorul de deces poate fi solicitat în maximum trei ani de la data decesului, iar acesta trebuie achitat într-un termen de maximum trei zile lucrătoare de la solicitare.

Actele necesare acordării ajutorului de deces

Ajutorul de deces se solicită la casele teritoriale de pensii publice, actele necesare fiind cererea pentru acordarea ajutorului de deces, certificatul de deces (original și copie), act de identitate al solicitantului (original și copie), acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie), dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie), act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original), adeverința care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învătământ organizată potrivit legii (original).

*

Important! Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președintele statului și publicat în Monitorul Oficial. 

Lasă un comentariu