EMIL FLORIN MOCAN: NETEZIM DRUMUL SPRE FERICIRE PENTRU NOI ȘI URMAȘII NOȘTRI!

- Interviu cu primarul comunei Chețani –

Reporter: Domnule primar, vă rugăm să ne faceți o scurtă prezentare a începuturilor activității dumneavoastră edilitare.

Emil Florin Mocan: În primul rând doresc să vă fac cunoscut faptul că eu nu provin dintr-un mediu al administrației publice, ci din mediul privat. Referitor la întrebare, colaborarea mea cu comuna Chețani a început în 2016, când am fost ales, moment în care am demarat realizarea unei analize complexe a potențialului comunei, reevaluând elementele de bază ale conceptului de dezvoltare durabilă a comunității noastre.

Reporter: Spuneți-ne câte ceva despre această reevaluare.

Emil Florin Mocan: Câteodată strategia de dezvoltare a unei localități este elaborată doar ca un fel de listă, în care sunt bifate “realizatele”; cu timpul, lista devine un set de dosare care zac pe rafturile prăfuite, de prin te miri ce birouri. S-a întâmplat și la noi... eu am încercat, pentru comuna Chețani, să elaborez o concepție simplă, dar eficientă, o strategie care să conțină abordări țintite pe fiecare direcție de dezvoltare cu un scop precis: mai binele comunitar. Și aici vorbim despre dezvoltarea infrastructurii și a utilităților publice, dezvoltarea serviciilor publice, dezvoltarea economică și socială, protecția mediului, sport, cultură, agrement. Pot veni cu exemple concrete...

Reporter: Chiar vă rugăm...

Emil Florin Mocan: Conceptul de dezvoltare pentru comuna Chețani, în accepția mea, este un document în implementare continuă, efectivă. În ceea ce privește infrastructura utilităților publice, de alimentare cu apă și canalizare, în perioada 2016-2019, s-au finalizat și proiecte intrate, la un moment dat într-un blocaj, este vorba despre punerea în funcțiune a sistemului de canalizare a satului Chețani, alimentarea cu apă a satului Grindeni, dar și realizarea unui proiect complex integrat pentru întreg sistemul de alimentare cu apă și canalizare în întreaga comună, inclusiv pentru localitățile Grindeni și Hădăreni. Dacă doriți, e un soi de master plan în sectorul apă și canal. Aceste investiții trebuiau să funcționeze la parametrii optimi și s-a aprobat, în anul 2018, înființarea Serviciului de apă și canalizare la nivelul Consiliului local Chețani, reiterând că foarte puține comune din județul Mureș, din câte știu vreo 4 sau 5, din 80 și ceva, au un astfel de serviciu propriu, legal constituit. În acest sens, în anul 2018 s-a construit un spațiu adecvat, acea Hală multifuncțională din incinta curții primăriei, unde își va putea desfășura activitatea acest serviciu public, precum și achiziționarea unui buldoexcavator.

În ceea ce privește infrastructura rutieră, în ultimii 4 ani am realizat managementul de proiect pentru diverse tipuri de lucrări de reabilitare și modernizare drumuri și străzi, însumând o suprafață totală de cca. 16 km structuri rutiere asfaltate (DC96, 19 străzi secundare în satul Chețani). Dacă îmi permiteți, ca grad de comparație, orașul Luduș, din vecinătatea imediată, nu a avut parte de asemenea investiție majoră în execuție, însumând aproape 2 milioane de euro, fonduri nerambursabile primite de la Guvernul României. După finalizarea investițiilor de apă și canalizare în satele Grindeni și Hădăreni se va implementa și investiția privind asfaltarea străzilor acestor sate componente.

Reporter: Totuși, pare că anumite investiții importante se înfăptuiesc destul de greu? Care ar fi explicația lentorii cu care se pun în practică proiecte vitale pentru comunitate?

Emil Florin Mocan: Din nefericire, conducătorii (Parlament, Guvern) reglementează întreaga materie a achizițiilor și investițiilor publice printr-o legislație extrem de stufoasă, greoaie și birocratică. Un singur exemplu: asfaltarea celor 19 străzi: în 2016 s-a realizat proiectul tehnic, în 2017 s-au obținut toate avizele, contractul de finanțare în 2017 decembrie, licitația publică a durat 8 luni și abia din luna august 2018 a început execuția efectivă. De ce licitație pe 8 luni? Pentru că au fost 11 ofertanți, iar o ofertă are minim 500 de file. Vă dați seama, comisia a trebuit să evalueze aproape 6.000 de pagini, plus parcurgerea etapelor obligatorii până la semnarea contractului cu câștigătorul. Aici e problema mare. Birocrația excesivă care poate fi rezolvată doar de factorul politic guvernamental. Din nefericire, România nu are încă o clasă politică responsabilă și, mai mult, competentă. Aceasta e valabil indiferent de cine a fost la guvernarea țării, în ultimii 30 de ani.

Reporter: Să continuăm cu ce se mai realizează în comuna Chețani. Ce înseamnă pentru dumneavoastră investiții prioritare?

Emil Florin Mocan: Bine punctat investiții prioritare, deoarece în secolul XXI investițiile de apă și canalizare, infrastructură rutieră trebuie să fie nu doar normale, ci și deja implementate. Una dintre investițiile prioritare este educația, nu putem uita sănătatea, nici serviciile sociale, în general. În acest sens, respectând pașii din conceptul de dezvoltare, în mod concret, s-a acționat în vederea demarării și implementării reconstruirii Școlii Gimnaziale din Chețani, str. Principală nr. 28. Este un obiectiv care a intrat în licitație publică pentru execuție. În domeniul sănătății populației este în finalizare Centrul medical din Hădăreni, cu cele trei cabinete de medicină de familie, stomatologie și farmacie, dar și modernizarea dispensarului uman din Chețani, pentru care este elaborat deja proiectul tehnic. În ceea ce privește serviciile sociale, se realizează un proiect pentru obținerea unei finanțări europene pentru dezvoltarea unui Centru multifuncțional pentru tineri și vârstnici, în satul Grindeni, în apropierea școlii și a bisericii din localitate. De asemenea sunt construite, în cele trei sate componente, capele mortuare, parcuri de joacă, ultimul va fi edificat din fonduri europene, în satul Grindeni. S-au modernizat spațiile pentru practicarea sportului în Chețani, vestiare în Hădăreni, vestiare în Grindeni, terenuri de sport și altele. Administrația locală a fost permanent preocupată pentru a asigura locuitorilor, comunității, în general, condiții cât mai bune.

Reporter: Din câte cunoașteți, care este reacția locuitorilor față de implementarea acestor investiții?

Emil Florin Mocan: Să știți, reacția locuitorilor survine pe un fond de neîncredere, și pe bună dreptate, cetățeanul a fost înșelat de multe ori cu promisiuni false, dar și cu un populism grosier; este mai greu acum să creadă în realizarea anumitor lucruri, decât poate dacă le vede, efectiv, că se pun în practică. Degeaba vede că sapi șanțul pentru conducta de apă, omul nu te crede, decât când curge apa la robinet, în propria sa casă. Este explicabil și până la un punct de înțeles acest fenomen. Chiar dacă trebuie să avem cu toții mai multă răbdare, înțelegere și bunătate...

Reporter: Să revenim la investițiile prioritare, stipulate în concepția dumneavoastră de dezvoltare a comunei Chețani...

Emil Florin Mocan: Unul dintre punctele cele mai importante, parte componentă a conceptului de dezvoltare, este creșterea economică. Încă din 2016, prin analizele efectuate, am realizat: comuna Chețani are cel mai mare potențial de dezvoltare dintre comunele din județul Mureș. Și nu vorbesc în necunoștință de cauză, când afirm aceasta. Așezarea geografică, calitatea condițiilor naturale (bogăția pământului, râul Mureș), infrastructura de transport majoră (nod de autostradă, transport feroviar, aeroporturi în apropiere) trebuie fructificate la maximum. Eu zic că administrația locală a declanșat scânteia unei astfel de dezvoltări, inclusiv prin avizarea dezvoltării unui Parc agro-industrial, ce va fi dezvoltat pe o suprafață de 16 hectare de teren. Un lucru important, care mai trebuie făcut, este coagularea tuturor celor implicați în activitățile agricole și incipiente de agro-turism, într-o strategie comună: producători de lapte, producători de carne, legumicultori, pomicultori, viitori procesatori de produse agricole, aduși toți sub umbrela comunei Chețani, sub un brand unic.

Reporter: Care este relația avută cu decidenții din administrația locală a comunei Chețani?

Emil Florin Mocan: Am o relație bună și eficientă cu Consiliul local, o echipă sudată și performantă la primărie și colaboratori externi experimentați și competenți. Desigur, atunci când prezinți planuri bine făcute, cu sursele de finanțare asigurate, nu sunt motive pentru consilieri să nu aprobe proiectele. Mă rog, fricțiuni mai sunt, ca peste tot, dar colaborarea este în general bună.

Reporter: Dacă ar fi să prezentați o foarte scurtă sinteză a anului 2019, cum ar arăta aceasta?

Emil Florin Mocan: Păi, prezentată oarecum telegrafic, sinteza pentru anul 2019 ar arăta cam așa:

- fonduri nerambursabile prin PNDL, în sumă de peste 5 milioane lei pentru obiectivele de investiție “Înființare rețea de apă potabilă în sat Grindeni” și “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în sat Chețani”; pentru primul obiectiv lucrările sunt în curs de execuție, urmând să fie finalizate în anul 2020, iar pentru al doilea obiectiv, lucrările de asfaltare din satul Chețani sunt finalizate și date în folosință;

- s-a încheiat contractul de finanțare cu FDI pentru investiția “Construire Școală Gimnazială nouă, în satul Chețani”, în valoare de 4.040.255 lei;

- s-a demarat procedura pentru amenajarea unui parc de joacă, în satul Grindeni, care va fi dat în folosință până în vara anului 2020;

- urmează finalizarea lucrărilor de construire a capelei mortuare din satul Grindeni;

- s-a dat în folosință vestiarul sportiv din satul Grindeni;

- s-au finalizat lucrările de construire, cât și dotarea cu aparatură ultramodernă, la Centrul medical din satul Hădăreni, acesta urmează să fie dat în folosință la începutul anului 2020;

- s-au demarat procedurile pentru încheierea contractelor de finanțare pentru obiectivele de investiții “Asfaltare drumuri în sat Hădăreni” și “Rețea de canalizare, în satele Hădăreni și Grindeni”.

Reporter: Ce s-a făcut pentru securitatea străzii și a locuitorilor din Chețani?

Emil Florin Mocan: Vedem și noi câte nenorociri s-au abătut asupra oamenilor din țară. Noi am instalat un sistem modern de camere de supraveghere, pentru toată comuna, am refăcut marcajele rutiere, am instalat un sistem de reducere a vitezei autovehiculelor, în zonele potențial periculoase, pentru pietoni.

Reporter: Astăzi se vorbește foarte mult despre transparența administrației publice. Cum stau lucrurile la Chețani?

Emil Florin Mocan: Vă spun, fără vreo falsă modestie: niciodată nu a existat o administrație mai transparentă, la Chețani, decât acum. Avem prezențe în media județeană și națională, site-ul comunei, pagină pe Facebook, revistă care apare trimestrial. Toate acestea găzduiesc informații utile, fac loc dezbaterilor cetățenești și ilustrează coerent și corect activitatea de administrație publică din comună.

Reporter: Ce ne puteți spune despre activitățile culturale desfășurate acum, la sfârșit de an, în comuna al cărei edil sunteți?

Emil Florin Mocan: Cu voia dumneavoastră am să lărgesc puțin sensul întrebării. Pe întreg parcursul mandatului meu, activitatea culturală, sportivă și educațională au fost prioritare. Am susținut întotdeauna școala, elevii merituoși fiind premiați, la fiecare sfârșit de an școlar, cu sume de bani și cadouri specifice. Cadrele didactice au primit tablete electronice, pentru a ușura pregătirea orelor de curs. Am dotat grădinițele din comună cu mobilier nou, iar clădirile școlare au fost renovate și pregătite, an de an, pentru a-și primi elevii. Susținem formațiile folclorice, ansamblul “Flori Mureșene” și-a făcut un frumos renume prin participarea la festivaluri, în Grecia, Serbia, dar și la numeroase manifestări locale, județene sau naționale. Ne-am îndreptat și către cei vârstnici, iar familiile care au serbat cincizeci de ani de căsnicie au fost premiate cu bani și diverse atenții. Am menționat deja bazele sportive și amintesc suportul pentru echipele locale de fotbal. Revenind la concretețea întrebării, am sprijinit organizarea Serbărilor de Crăciun, în toate satele comunei, prichindeii au primit pachetele tradiționale, iar Moșul și-a făcut datoria și prin acțiunea de succes Autobuzul lui Moș Crăciun. Consătenii au putut participa și la un frumos concert de colinde. De asemenea, au fost marcate, prin activități culturale diverse, mai toate aniversările și evenimentele locale și naționale. Am organizat o ieșire cu copiii, la Târgul de Crăciun de la Cluj. Și, pentru că ați menționat sfârșitul de an, Nașterea Mântuitorului ca și primenirea anului sunt momente binecuvântate pentru a ne reaminti cum putem face ca împreună să o ducem mai bine și să netezim drumul spre fericire pentru noi și urmașii noștri! Credința face orice posibil, speranța ne dă putere să continuăm, dragostea face ca orice să fie mai frumos.

De Crăciun și Anul nou, vă urez să le aveți pe toate!

LA MUȚI ANI!

Lasă un comentariu