FILE DE MONOGRAFIE - ORȘOVA - GURGHIU

Distribuie pe:

Orșova. Localitatea este așezată pe cursul mijlociu al pârâului Orșova, afluent pe stânga al râului Gurghiu, conform autorilor I. Gîju și D. Voicu în lucrarea “Dicționar geografic al Județului Mureș”, Casa de editură “Petru Maior”, Târgu-Mureș, 1999, p. 131. Regretatul profesor și arheolog Valeriu Lazăr, în lucrarea “Repertoriul arheologic al Județului Mureș”, Editura Mureș - Târgu-Mureș, 1995, p. 143, menționează următoarele: A. În stânga pârâului Orșovei, la intrarea în sat au fost descoperite fragmente ceramice din epoca bronzului; materialele erau în colecția regretatului Anton Badea, fost director al Muzeului Etnografic din Reghin.

Reputatul profesor și statistician Dr. Virgil Ciobanu, în studiul menționat mai înainte „Statistica românilor...” vol. III, 1924-1925, p. 642, menționează că exista un preot unit și 32 familii unite (greco-catolici); 2 preoți neuniți (ortodocși) și 30 familii neunite (cca. 150 suflete); parohiile aveau în proprietate o suprafață de teren arabil de 4 iugăre și teren cositor de 4 care de fân; existau 2 case parohiale. Profesorul poliglot Coriolan Suciu în lucrarea “Dicționar istoric al localităților din Transilvania”, menționată mai înainte, la p. 20, menționează cronologic următoarele denumiri: ungurești: Görgenyorsova; în 1453 denumirea predium Orșova (proprietate de pământ) conform autorului Csanki Dezsö; Magyarország történeti földrajza a hunyadiak korában (Geografia istorică a Ungariei în epoca Huniazilor) vol. V., p. 723; în 1644 Orșova (conform autorului Makkai Lászlo, I. Rakoczi György birtokainak gazdasagi iratai) (1631-1648) (Actele economice ale moșiilor lui Gh. Rakoczi I) Budapest, 1954; în 1689 Orșova (conf. autorului Veress Andreas, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei și Țării Românești), vol. XI (1527-1690), Buc. 1929-1939; în 1750 Ursova (conf. conscripției Aron); în 1824 Ursua (conf. Arh. St. Cluj); în 1850 Rusava (conf. unor statistici transilvane); în 1854 Orșova, Rusave (conf. Buletinului Guberniului Provinciale pentru Marele Principat Transilvania, nr. 66).

Sematismul veneratului cler... din 1865, p. 71, menționează denumirea Orsiuva; avea parohie veche și biserică în onoarea Sfântului Demetriu; paroh era domnul Athanasiu Dunca; în mare (parohia mamă) erau 580 suflete de confesiune (greco-catolici). Mai târziu, Sematismul pe anul 1871, p. 219, aflăm în plus că biserica de din 1782 ca delegat al districtului Gurghiului (vezi Acte snovale de I. Micu Moldovan, tam I. p. 129); de la 1824-1829 a funcționat Ioan Dunca; între 1839-1850, Iacob Dunca; apoi Atanasiu Dunca până în 1872; între 1873-1882 a preoțit Alexandru Târnoveanu, preot în Hodac; între 1882-1889 Gavril Dunca; între 1889-1896 Constantin Pop, iar între 1896-1900 Gavril Cioba. Din Sematismul pe anul 1906, p. 232, aflăm că școala, construită din lemn, era frecventată de un număr de 64 feciori și 47 fete; paroh era onoratul domn Gavril Cioba; cantor și docente Nicolae Dunca; curator Teodor Cotta; în parohia mamă erau 920 suflete greco-catolice; mai erau 1 romano-catolic și 2 israeliți.

Din Sematismul pe anul 1911 aflăm că exista un toponim numit Gloduri; școala de confesiune greco-catolică era frecventată de un număr de 79 școlari cotidieni (care frecventau zilnic școala în afară de duminică); la școala de repetiție erau 31 feciori și fete; paroh era onoratul domn Gavril Cioba; cantor docente Nicolau Dunca; curator Al. Dumbravă; în parohia mamă erau 1.006 suflete de confesiune greco-catolici; mai erau 3 de confesiune romano-catolici, 7 ortodocși și 5 israeliți.

Sematismul din anul 1932, la p. 151, menționează că exista parohie veche de confesiune greco-catolică; biserica construită din piatră a fost edificată din anul 1893, în onoarea Sfântului Dumitru; casa parohială din piatră a fost construită în anul 1926; școala de religie greco-catolică, construită din lemn, din 1893 și era frecventată de un număr de 211 feciori și fete; paroh era onoratul domn Demetriu Fărcaș; curator Vasile Cotta; cantor Nicolae Dunca; în parohia mamă erau 1.163 suflete de religie greco-catolici; mai erau 1 romano-catolic și 3 israeliți.

Între documentele cu valoare economică, agricolă, statistică, toponimică, onomastică și chiar juridică, păstrate la Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Mureș Târgu-Mureș, sunt cele referitoare la cadastru funciar.

Pentru localitatea Orșova, asemenea genuri de acte sunt pe perioada 1851-1912. Documentul din anul 1851 are denumirea “Descrierea hotarului comunității contribuitoare G. Orșova”. Pe antetul documentului figurează: “Marele Principat al Transilvaniei, Comisariatul de cercu Gurghiului”. În continuare, documentul scris în întregime în limba română, cu caractere latine, menționează că: “Hotarul se începe lemn a fost construită în onoarea Sf. Demetriu; nu avea casă parohială, registrul matricol a fost introdus în anul 1824; școala de lemn era frecventată de un număr de 48 feciori și fete; paroh era onoratul domn Atanasiu Dunca; cantor Ioanu Dăbravci; docente (învățător) Basiliu Ternoveanu; cantor și docente Basiliu Truța.

Din Sematismul pe anul 1876, p. 202, aflăm în plus că școala construită din lemn era frecventată de 74 feciori și fete; paroh era onoratul domn Alesandru Ternoveanu; cantor și docente Basiliu Truța. În anul 1880 Sematismul, la p. 202, menționează că localitatea Orșova era încadrată administrativ-teritorial în comitatul Mureș-Turda, cercul Gurghiu; avea biserică din lemn edificată în onoarea Sfântului Dumitru; avea casă parohială din lemn; registru matricol din anul 1824, în care se înregistrau numele noilor născuți, decedați și cununați; școala din lemn era frecventată de un număr de 95 feciori și fete; paroh era notariul tractului; cantor Basiliu Truța; docente (învățător) Pantelimon Dunca; în parohia mamă erau 702 suflete de confesiune greco-catolici; în localitate mai erau 10 reformați. Sematismul din anul 1896, p. 208, menționează în plus că școala era frecventată de un număr de 40 feciori și 29 fetițe; în acest an s-au născut 35 copii; au decedat 36 persoane și s-au oficiat 8 cununii; paroh era onoratul domn Gavrilă Cioba; cantor-docente era Petru Costea.

Din Sematismul pe anul 1900, p. 496, aflăm mai multe amănunte după cum urmează: denumirea Görgényorsova, gară era la Szász Reghen; exista biserică din piatră din anul 1893, construită în onoarea Sf. Dumitru; exista casă parohială din lemn ridicată în 1876; registru matricol din 1854; școala din lemn era frecventată de un număr de 60 feciori și 39 fetițe; la școala de repetiție erau 17 feciori și 8 fete; paroh era onoratul domn Gavril Cioba; cantor-docente Nicolae Dunca; curator primar Iosif Cotta; în parohia mamă erau 899 suflete de confesiune greco-catolică, mai erau 2 romano-catolici, 13 ortodocși, 4 reformați și 41 israeliți. Pe timpul conscripției, Episcopul Inochentie Micu Klein, la 1733 erau 165 suflete de confesiune greco-catolică, avea biserică de lemn, dar nu avea casă parohială, proprietatea bisericii consta din loc arător de 4 iugăre și cositor de 4 care de fân, preot era popa Simion, pe la 1771 funcționa ca preot popa Ursu, care a făcut parte din Sinodul electoral acolo unde se întâlnește hotarul Orșovei cu a Gurghiului și cu Ibăneștiul - unde este mogila ridicată cu literele S.O. J. - de aicea merge pe părău care curge pe lângă măgdălina către amiază noapte, 250 pași pe lângă hotarul Ibăneștiului unde este mogila 1.0. De aicea iară spre răsăritu merge granița și îndepărtare de 500 de pași...” La sfârșit, documentul este datat: Orșova 23 Maii 1851. Urmează semnăturile oamenilor comitetelor comunelor: Orșova, Ibănești, Gurghiu, Urisiul de Jos, Urisiul de Sus și Chinceș; semnăturile sunt însoțite de sigilii, ale antistiilor comunale din partea comitetului comunei Orșova: Mera Toader, Truța Vasile, Blos Neculae, Murari Creciun, Todoran Crăciun, Moldovan Gyorgye Onea, Dumbravă Iuon, purtători de piane (cel care a redactat documentul); din partea comunității Ibănești: Patru, Ioan, Petru Iordache, Petru Ioan, Todoran Costea, Costin Mihăilă, Gliga Teodor; din partea comitetului Gurghiu: Anghel Demeter, Deneș Iosef, Rotar Ilie, Timar Iosif, Moisin Simion, Peter Filon, Rotar Györgye, Francisc Finna, purtător de peane; din partea comitetului din Gurghiu: Anghel Demeter, Deneș Joseff, Rotar Ilie, Timar Iosif, Moisiu Simion, Peter Filon, Rotar Györgye, Francisc Finna, purtător de peane; din partea comitetului Urisiu de Jos: Daniilu Matheiu, oficialu comitetului, Nicolae Mihaiu, Theodor Suciu, Ioan Neagu, Ioan Suciu, Ioan Badiu, Ioan Matheiu; din partea comit. com.: Chinceș: Mariș Toader, Moldovan Petrea, Mariș Simion a lui Pavel, Mariș Simion a lui Crăciun, Ciurba Ștefan, Ciurba Sandu, Mariș Petrea, oficialu conducătoriu, Ciurba Macarie.

Este necesar să se facă precizarea că măsurătorile cadastrale au început în Transilvania și Bucovina de Nord, în anii 1850-1851, și au durat cca. 25 de ani. În anul 1875 a fost publicată legea cadastrului funciar pe baza căreia s-au întocmit instrumente ca: registele cadastrale funciare, indexe alfabetice cu numele proprietarilor, registre de clasificare etc. De regulă aceste documente se reînnoiau din 10 în 10 ani, datorită faptului că în acest interval de timp imobilele și terenurile agricole se înstrăinau prin succesiune, vânzare, donații sau alte forme de transmitere. Datorită vitregiei vremii, pentru localitatea Orșova s-a păstrat registrul cadastral și sumarul fișelor cadastrale din anul 1912. Trebuie precizat faptul că registrul cadastral din 1912, cât și sumarul fișelor cadastrale pot fi folosite orientativ pentru clarificarea unor aspecte privind dreptul de proprietate conform prevederilor Legii fondului funciar.

Lasă un comentariu