BIBLIOTECI ȘCOLARE DIN COMITATUL HUNEDOARA (1867-1918) RECONSTITUIREA IMAGINII BIBLIOTECILOR ȘCOLARE

Distribuie pe:

Cercetarea științifică, pe care se bazează cartea Biblioteci școlare din Comitatul Hunedoara (1867-1918), a autorului Ciprian Drăgan, se axează pe o perioadă esențială din procesul de formare a identității naționale a românilor din Transilvania, încadrată între 1867, an care a marcat o perioadă grea pentru învățământul populațiilor “minoritare” din Imperiul Austro-Ungar, și 1918, anul Unirii Transilvaniei cu Regatul României Libere, segment cronologic în care, după o jumătate de secol, învățământul național a înregistrat o perioadă de emulație culturală și de evoluție instituțională pozitivă.

Scopul științific urmărit este acela de a reconstitui imaginea bibliotecilor școlare cât mai veridic, scoțând în evidență structura și conținutul lor. Înființarea bibliotecilor școlare în localitățile hunedorene a fost menționată în documente începând cu secolul al XIX-lea. Această cercetare și-a propus să valorifice sursele arhivistice inedite și să aducă o nouă dimensiune, mai puțin valorificată. Principala sursă de documentare utilizată în acest studiu o reprezintă izvoarele inedite - situații statistice, circulare, liste și inventare de cărți - emise de Arhiepiscopia Ortodoxă de la Sibiu, respectiv de Episcopia Greco-Catolică din Lugoj, către protopopiatele și parohiile din Comitatul Hunedoara. Toate aceste documente se găsesc în cadrul Serviciului Județean Hunedoara a Arhivelor Naționale.

Se poate considera că prin informațiile prelucrate, studiul se încadrează printre contribuțiile documentare la istoria învățământului, a culturii, cu referire exactă la bibliotecile școlare hunedorene. Documentele relevate facilitează reconstituirea vechilor biblioteci școlare hunedorene și a unor personalități culturale. Cărțile bibliotecilor școlare, prin însemnele lor de proprietate - sigiliul, notele de mână - ne pun în legătură cu diferite zone geografice, cu oameni de seamă, cu timpuri trecute, ceea ce ne ajută să înțelegem mai precis societatea de altădată.

În ceea ce privește metodele de lucru, studiul se bazează pe documentele cercetate în cadrul Serviciului Județean Hunedoara a Arhivelor Naționale, a lucrărilor publicate, generale și speciale, referitoare la școlile din Transilvania, la bibliotecile școlare. În elaborarea acestui studiu s-au valorificat fondurile arhivistice ale protopopiatelor ortodoxe și greco-catolice din Brad, Deva, Hunedoara, Orăștie, Hațeg, Jiu, pe cele ale Vicariatului Greco-Catolic de la Hațeg, ale parohiilor ortodoxe Brănișca, Brâznic, Criscior, Hunedoara, Orăștioara de Jos, Orăștioara de Sus, Simeria Veche și Tătărăști, dar și publicații hunedorene.

Anexele adăugate sporesc originalitatea și autenticitatea lucrării, contribuind astfel la îmbunătățirea conținutului lucrării Biblioteci școlare din comitatul Hunedoara (1867-1918)” .

Lasă un comentariu