PATIMILE LUI... HRISTOS (IV)

Distribuie pe:

• „Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții.

Poruncă nouă vă dau. Să vă iubiți unul pe altul. Precum v-am iubit Eu pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul.

Să nu se tulbure inima voastră; credeți în Dumnezeu, credeți și în Mine.

Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin Mine.

Cel ce crede în Mine va face și el lucrurile pe care Eu le fac și mai mari decât acestea va face, pentru că Eu mă duc la Tatăl.

Și orice veți cere în numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. Dacă veți cere ceva în numele Meu, Eu voi face. De mă iubiți, păziți poruncile mele.

Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este care mă iubește; iar cel ce Mă iubește pe Mine, va fi iubit de Tatăl Meu și-l voi iubi și Eu și Mă voi arăta lui.

Cel ce nu Mă iubește, nu păzește cuvintele Mele.

Pacea mea las vouă, pacea mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze.

Rămâneți întru Mine și Eu în voi. Precum mlădița nu poate să ajungă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi, dacă nu rămâneți în Mine.

Dacă rămâneți întru Mine și cuvintele Mele, rămân întru voi, cereți ceea ce voiți și vi se va da vouă.

Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ceea ce vă poruncesc, și nu este dragoste mai mare ca cineva să-și pună sufletul său pentru prietenul său și de aceea vă poruncesc să vă iubiți unii pre alții.

Eu pentru aceștea Mă rog; nu pentru lume mă rog, ci pe cei care Mi-ai dat, că ai Tăi sunt. Păzește-i pe ei de cel viclean; sfințește-i pe ei întru adevărul Tău; cuvântul Tău este adevărul.

Mă rog și pentru toți cei ce cred în Mine, ca toți să fie una după cum Tu Părinte întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștea în noi să fie una.

Când L-au dus la locul numit Căpățânii, L-au răstignit acolo pe El și pe făcătorii de rele, unul de-a dreapta și altul de-a stânga.

Iar Iisus zicea: „Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac".

Unul dintre tâlhari zise lui Iisus: Pomenește-mă Doamne, când vei veni întru împărăția Ta, iar Iisus L-a pomenit zicând: „Adevărat grăiesc Eu ție, astăzi vei fi cu Mine în rai".

Așa a ajuns tâlharul, primul om în rai, deschizând și nouă, celor păcătoși, șansa mântuirii, chiar în ultimul ceas, sau atunci când avem credință cât un grăunte de muștar.

Evangheliile după Ioan și Luca din „Joia Mare"

„Din punct începe lumea. Un punct dimensiuni n-are, Nimic mai fără formă și mai nepipăit; Dar pune-l în mișcare, și linia se-ntinde, Și linia-ți dă totul: deci totul e-ntr-un punct. Natura, firmamente, sistemele solare, Cu toate câte-n ele și printre ele sunt, Cu-ncetul se dezvoltă din puncturi ce se mișcă, Din puncturi ce se mișcă plecând din... Dumnezeu".

Bogdan Petriceicu Hașdeu (1838-1907) - „Dumnezeu"

Lasă un comentariu