AVEM ȘI POLIȚIE FITOSANITARĂ

Prea puțini cetățeni români cunosc faptul că în România există și o Poliție Fitosanitară în fiecare județ, care controlează furnizorii de produse fitosanitare și fermierii. Înființată în 2015, prin Ordinul de ministru nr. 1898, este alcătuită din specialiști ai Autorității Naționale Fitosanitare și Oficiilor Fitosanitare județene, împuterniciți să efectueze controale, să constate contravenții și să aplice sancțiuni, conform legislației în vigoare. Obiectul de activitate al Poliției Fitosanitare îl reprezintă controlul persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități cu produse de protecția plantelor, prevenirea și interzicerea comercializării și utilizării pe teritoriul țării a produselor de protecție a plantelor (PPP) aflate în afara parametrilor de omologare și a celor care reprezintă risc pentru siguranța alimentelor și mediului înconjurător. Dr ing. Marian Pogăcian - un specialist cu experiență în acest domeniu, fost cercetător științific la SCZ Târgu-Mureș, dar și un practician de elită în agricultura mureșeană, în prezent director la Oficiul Fitosanitar Târgu-Mureș, a sprijinit apicultorii mureșeni de fiecare dată când au apărut în județul Mureș probleme în stupine datorită tratamentelor fitosanitare efectuate de fermieri, fără respectarea legislației în vigoare.

Cunoscut cititorilor cotidianului “Cuvântul liber” prin buletinele de avertizare publicate periodic, dar și prin emisiunile de la Radio Târgu-Mureș, este șeful Poliției Fitosanitare a județului Mureș. Într-o discuție cu domnia sa despre controalele efectuate în agricultura mureșeană, ne-a declarat că, datorită reducerilor drastice de personal, activitatea de control este foarte dificil de executat și de urmărit. Printre cele mai frecvente greșeli întâlnite în rândul fermierilor mureșeni este cea legată de informațiile din Registrul de Evidență a Tratamentelor, un registru pe care fiecare utilizator de pesticide trebuie să-l conducă la zi și să-l prezinte inspectorilor în momentul controlului. Luna trecută am publicat în ziarul “Cuvântul liber” un model privind rubricile pe care trebuie să le conțină acest registru: denumirea produsului de protecția plantelor; momentul aplicării; doza utilizată; zona și cultura pentru care s-a folosit produsul de protecția plantelor. Nerespectarea de către utilizatorii de produse fitosanitare a prevedrilor art. 67 alin. 1 din Regulamentul CE nr. 1.1070-2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecția plantelor pe care le utilizează constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 de lei, conform Hotărârii 1.230, din 12 decembrie 2012, art. 3, alin 1, litera i. De reținut că fermierii care utilizează, depozitează și manipulează produse de protecția plantelor (PPP) au următoarele obligații: să utilizeze numai produsele de protecția plantelor omologate de Comisia Națională de Protecția Plantelor; să utilizeze produsele de protecția plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și conform instrucțiunilor de utilizare; produsele foarte toxice T plus și toxice T vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație pentru utilizarea acestor produse emisă de Oficiul Fitosanitar județean; să nu aplice tratamente cu produse de protecția plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate, stabilite în condițiile legii; să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațiile agricole, conform Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecția plantelor; să păstreze pe o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecția plantelor depozitate și utilizate în exploatație, precum și Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor.

Comercianții de produse pentru protecția plantelor trebuie să dețină spații adecvate pentru comercializarea și depozitarea produselor de protecția plantelor, cu racordare la sursa de apă, grup sanitar, canalizare sau fosă septică, sursă de curent electric, pardoseală de ciment sau gresie, condiții optime de climatizare, sisteme de prevenire și stingere a incendiilor și sisteme antiefracție. Personalul trebuie să fie atestat profesional pentru activități de comercializare a produselor de protecția plantelor. Produsele să fie ambalate, sigilate, cu etichetă care să cuprindă cultura pentru care a fost omologat, denumirea comercială, substanța activă, doza, instrucțiuni de utilizare, numărul lotului, data fabricației și termenul de valabilitate. Utilizatorii de pesticide și prestatorii de servicii trebuie să dețină un atestat profesional și autorizație de utilizare a produselor de protecția plantelor foarte toxice T plus și toxice T, inclusiv personalul pentru prestări servicii trebuie să fie atestat profesional.

 

Lasă un comentariu