LA UMFST “GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU-MUREȘ, “STUDENȚII DE AZI - PROFESIONIȘTII DE MÂINE”

Distribuie pe:

Proiectul privind învățământul secundar (ROSE), derulat pe o perioadă de 36 de luni, își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de Bacalaureat. Beneficiar este Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu-Mureș. Grupul țintă al Facultății de Inginerie este format din beneficiarii direcți, în care au fost cuprinși toți studenții admiși în anul I de studii de licență cu media mai mică sau egală cu 7 la examenul de Bacalaureat și/sau cei cu burse sociale, indiferent de regimul de finanțare al studiilor (buget sau taxă), precum și studenții care fac parte din categoriile defavorizate. Totalul estimat al numărului de studenți cuprinși în grupul țintă este de 304, aflăm de la conf. dr. Arina MODREA.

La sfârșitul săptămânii trecute, s-a desfășurat, online, activitatea V, Organizarea de activități de sensibilizare adresate studenților cu risc de abandon în primul an de studii de licență - Seminarii în domenii specifice/diferite, inclusă în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) - “Studenții de azi - profesioniștii de mâine”. Invitați au fost Ovidiu MOLDOVAN - avocat în cadrul Baroului Mureș, Claudia MOLDOVAN - judecător la Judecătoria Mureș, Norina ORHA - consultant la firma BludauPartners Executive Consultant GmbH din Frankfurt am Main - Germania, și Andreea-Romana BAN, cadru didactic la UMFST “George Emil Palade” din Târgu-Mureș.

“Această activitate reprezintă ultima din acest an III de implementare a grantului SAPM. Le mulțumesc tuturor colaboratorilor/invitaților de pe parcursul celor trei ani, echipei de implementare și celei de management a grantului, precum și conducerii Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu-Mureș, respectiv, atât vechii, cât și noii conduceri a Facultății de inginerie și tehnologia informației pentru sprijinul acordat în implementarea acestui grant și buna colaborare de care ne-am bucurat pe parcursul acestor trei ani, chiar dacă au survenit schimbări majore în viața UMFST de azi! De asemenea, trebuie să aduc mulțumiri și echipei ROSE din cadrul MEC, monitorilor avuți în acest timp de implementare al grantului SAPM, deoarece toți ne-au fost aproape și de ajutor ori de câte ori am avut nevoie, astfel încât am găsit și rezolvat întotdeauna orice neclarități au apărut. Mulțumim, desigur, în primul rând tuturor studenților care au reprezentat grupul țintă al grantului SAPM, datorită interesului și implicării manifestate în activitățile derulate și, totodată, sperăm că informațiile primite sunt și vor fi de un real interes, iar cunoștințele dobândite vor fi aplicate în practică de către studenți. Noi, echipa de implementare, considerăm că ne-am îndeplinit obiectivele propuse în grant ca urmare a feed-back-ului primit de la studenți. Deci putem concluziona că toți actorii implicați în implementarea acestui grant am avut o colaborare foarte bună, rezolvând și găsind soluții la orice a fost de rezolvat. Le mulțumim tuturor!”, spunea conf. dr. Arina MODREA, director grant. Domnia sa adăuga, menționând rezultatele finale, că grupul țintă a participat în proporție de 100% la campania privind importanța învățării, iar procentul în care s-a realizat conștientizarea studenților din grupurile dezavantajate și a celor expuși riscului de abandon în primul an de studii din ciclul de licență, în ceea ce privește importanța instrucției și a educației, este de 100%. Dintre studenții grupului țintă, 304 (în procent de 100%), s-a realizat conștientizarea în ceea ce privește dezavantajarea și expunerea la riscul de abandon în primul an de studii din ciclul de licență, procentual 88% au fost abilitați cu tehnici, strategii și metode specifice autocunoașterii și dezvoltării personale în vederea gestionării de către subiecți, a situațiilor din perspectivă rațională și/sau socio-emoțională. De asemenea, proiectul a reușit, ca în proporție de 86%, prin activitățile implementate și derulate, să formeze și să dezvolte priceperi, deprinderi și capacități de utilizare în practica educațională și/sau profesională a unor metode eficiente în domeniile de coaching, comunicare, leadership, self-management.

Derularea programelor educaționale, de orientare profesională și consiliere în carieră, pentru studenții din primul an de studii din ciclul de licență, a condus în proporție de 82,44% la optimizarea rezultatelor și a performanțelor educaționale și profesionale ale studenților din grupul țintă, măsurate prin procentul de promovabilitate din anul I în anul II. Prin intermediul activităților derulate în cadrul sub-proiectului, subiecții în procent de 88% au asimilat cunoștințele necesare, care au permis dezvoltarea și practicarea unor comportamente de analiză și de gestionare realistă a situațiilor care constituie un risc ridicat de abandon în primul an de studii de licență.

Rata de promovabilitate a studenților din anul I în anul II la programele de studii de licență în cadrul Facultății de Inginerie, având ca reper rata de promovabilitate a anului universitar 2015-2016 de 77,70%, este: Anul I - 80,33%; Anul II - 82,66%; Anul III - 84,33%.

Lasă un comentariu