PFA-URILE POT OBȚINE MICROGRANTURI DE 2.000 DE EURO!

Distribuie pe:

Prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, în contextul pandemiei Covid-19, potrivit unei Ordonanțe de Urgență a Guvernului (nr. 130/2020), care a intrat în vigoare în 6 august 2020, Persoanele Fizice Autorizate (PFA) pot beneficia de microgranturi de 2.000 de euro din partea statului.

Potrivit avocatnet.ro, pentru a primi ajutorul financiar, PFA-urile trebuie să îndeplinească anumite condiții. Ajutorul de la stat vine în contextul în care, în perioada stării de urgență, afacerile mici și mijlocii au fost afectate de scăderea numărului de consumatori și a cifrei de afaceri, de trimiterea în șomaj tehnic a angajaților și chiar de interzicerea totală a activității unor business-uri, din cauza măsurilor militare.

Conform OUG 130/2020, apărută în Monitorul Oficial din 6 august 2020, PFA-urile eligibile trebuie să fi început activitatea înainte de 1 februarie 2020; să nu fie beneficiare de ajutor de stat în contextul răspândiri virusului SARS-CoV-2 și să își mențină activitatea pe cel puțin 6 luni de la acordarea finanțării.

De asemenea, actul normativ precede că microgranturile vor fi de 2.000 de euro și se vor acorda o singură dată, sub formă de sumă forfetară.

Beneficiarii trebuie să aibă activitatea economică în domenii precum comerț cu amănuntul (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor), editare de cărți, ghiduri, ziare, reviste etc., producție cinematografică, video și de televiziune, telecomunicații, servicii informatice, publicitate sau cultură.

Microgranturile pot fi folosite pentru cheltuieli de tipul stocuri de materii prime, materiale, mărfuri, datorii curente și restante față de furnizorii curenți, chiria pe bază de contract încheiat, achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, echipamente de protecție medicală, achiziția de obiecte de inventar, achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii și plata datoriilor către bugetul statului.

Beneficiarii de microgranturi vor depune o declarație pe proprie răspundere, prin care își vor asuma faptul că nu vor utiliza banii în alte scopuri decât cele prevăzute, iar încălcarea acestei declarații poate duce la penalizări.

În plus, aceștia vor depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă, în termen de 90 de zile de la data la care banii au fost transferați în contul bancar.

Ghidul solicitantului va fi elaborat și publicat de Guvern în perioada imediat următoare. Fondurile programului sunt de 100 de milioane de euro, din care 85 de milioane se alocă din bugetul POC, iar 15 milioane din cofinanțarea de la bugetul de stat. (L.P.)

Lasă un comentariu