EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT - SESIUNEA AUGUST - SEPTEMBRIE

Distribuie pe:

Sesiunea august - septembrie 2020 a examenului național de bacalaureat a început ieri, 24 august. La nivel național, pentru susținerea probelor s-au înscris peste 42.700 de candidați (peste 24.900 de candidați provin din promoția 2019-2020, iar aproximativ 17.800 de candidați sunt din promoțiile anterioare).

În județul Mureș s-au înscris, la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat din acest an, 1.319 elevi, dintre care 759 din promoția curentă, aflăm de la prof. Irimie-Matei Camelia, inspector școlar pentru monito rizarea programelor privind accesul la educație și purtător de cuvânt la Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

Probele scrise au început la ora 9, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8.30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele/instrumentele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

În cazul elevilor care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a examenului.

Desfășurarea examenului

Și pentru sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat din acest an sunt valabile toate măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor prevăzute în ordinul comun MEC - MS nr. 4.267/841/2020.

Totodată, este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen.

Calendarul examenului

În săptămâna 24-27 sunt programate probele scrise: 24 august - Limba și literatura română - E.a); 25 august - proba obligatorie a profilului - E.c);

26 august - proba la alegere a profilului și specializării - E.d); 27 august: Limba și literatura maternă - proba E.b)

Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se vor derula în zilele de 28 și 31 august, respectiv 1 septembrie. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență la probele de profil din cadrul examenului național de bacalaureat (2020), potrivit metodologiei specifice.

Afișarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc în 2 septembrie (până la ora 12) și va fi urmată de etapa depunerii contestațiilor, în aceeași zi, în intervalul orar 14-20.

La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD).

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate sâmbătă, 5 septembrie, informează Ministerul Educației și Cercetării.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină la fiecare probă minimum nota 5 (cinci), iar media finală să fie cel puțin 6 (șase).

Lasă un comentariu