LUCREȚIA CADAR, PRIMAR DEDA: DORESC SĂ PROMOVEZ TOATE VALORILE LOCALE!

Distribuie pe:

- O comunitate, precum aceea din Deda, e compusă din persoane care nu au avut, nu au și nu vor avea vreodată ocazia să se întâlnească și să-și strângă mâna, cu toții. Coeziunea acestei comunități este bazată pe mentalitate, idealuri, așteptări, dorințe de dezvoltare și valori. Acestea toate trebuie avute în vedere de către edilul comunității, printr-un plan de dezvoltare, care cuprinde atât elemente de infrastructură, cât și părți de suprastructură. Care sunt principalele realizări ale dumneavoastră, în direcția acestei dezvoltări, atunci când vorbim despre comuna Deda?

- Comuna Deda are o infrastructură bine pusă la punct, atât din punct de vedere al drumurilor principale, cât și din punct de vedere al drumurilor secundare și lăturalnice și al centurilor ocolitoare. Avem bine puse la punct infrastructura de apă, canalizare, iluminatul public. Totodată, avem camere de supraveghere care, de când au fost montate, au scăzut infracționalitatea la nivelul comunei. Am reabilitat școlile și grădinițele, am construit o grădiniță nouă pentru a asigura familiilor toate condițiile pentru a munci și pentru a crește copiii în siguranță. Am reabilitat și dotat toate căminele culturale pentru a avea și infrastructura culturală bine pusă la punct. În fiecare sat sunt amenajate parcuri de joacă pentru copii și am amenajat terenuri de sport, care permit practicarea sporturilor, atât în exterior, cât și în interior, în sala de sport a comunei. Tot ce s-a realizat pentru cetățeni este important, nu cred că putem vorbi de lucruri mai importante sau mai puțin importante. Comunitatea are nevoie de toate!

- În ultima vreme, termenul de brand tinde să caracterizeze orice localitate. El cuprinde atât tradițiile, cât și direcțiile de dezvoltare durabilă. Exemplificați câteva dintre elementele de brand comunitar pe care intenționați să le accentuați pentru localitatea dumneavoastră.

- Un brand comunitar se construiește pornind de la valorile oamenilor, de la ceea ce îi unește și îi definește. Un brand al comunei Deda se construiește ținând cont de specificul oamenilor, de specificul locurilor, de oportunitățile și valorile care se regăsesc în aceste locuri. Consider că, deja, Deda este un brand, recunoscut atât la nivel județean, cât și național. Prin oamenii din Deda, prin exemplele de bune practici, pe care le putem da altor comunități, deja cred că suntem un brand de referință, în rândul comunelor din România.

- Reluarea procesului de învățământ a creat numeroase dispute. Indiferent de “culoarea” pe care o va dobândi noul an școlar, cum înțelegeți să vă pregătiți pentru a asigura condițiile de maximă siguranță pentru elevi și care sunt elementele de bază ale politicii dumneavoastră în domeniul învățământului?

- Pregătirile pentru începerea noului an școlar au fost deja făcute, iar cursurile preșcolare,

școlare, gimnaziale și liceale, la Deda, se desfășoară în bune condiții. Au fost respectate și aplicate toate normele sanitare și de distanțare socială și se mențin în fiecare unitate școlară. Au fost puse la dispoziția elevilor și a cadrelor didactice substanțe dezinfectante și a fost realizată dezinfecția fiecărei unități de învățământ.

La Deda, fiecare copil are posibilitatea să învețe la fel de bine ca în oricare altă unitate școlară de la oraș. Ne străduim să oferim cele mai bune condiții în școli și grădinițe, încercăm să atragem cadre didactice pregătite și motivate. Sunt conștientă de faptul că valoarea unei localități pornește de la calitatea actului de învățământ!

- Provocările lansate de pandemie au dovedit anumite slăbiciuni ale sistemului nostru sanitar. În ce constă politica sanitară și de siguranță a populației pe care intenționați să o aplicați în comună?

- De la începutul pandemiei și până în prezent am luat toate măsurile legale care se impun pentru a proteja comunitatea. În toată această perioadă au fost înregistrate doar trei persoane infectate cu SARS COV-2. Vom continua să aplicăm măsurile legale. Totodată, informăm constant, prin afișaj și online, populația cu privire la măsurile sanitare și de distanțare care se impun. Avem o populație disciplinată și conștientă de situație, care respectă regulile și se îngrijește de sănătate.

- Deda este un vechi centru al românismului și a generat o întreagă suită de tradiții și personalități de prim rang în cultura română. Aș dori să faceți o sinteză a modului în care vedeți evoluția culturală a comunității dumneavoastră.

- După cum cred că știți deja, la Deda, anual, se desfășurau o suită de evenimente culturale, simpozioane și alt gen de manifestări, care aveau drept scop să promoveze atât cultura și tradițiile locale, cât și menirea de a promova valorile locale. În acest an, datorită situației existente, toate acestea au fost sistate. Îmi doresc vremuri mai bune, în care toate evenimentele noastre tradiționale să fie reluate. Totodată, am în plan organizarea unei șezători tradiționale și a unor cercuri de tradiții destinate copiilor. Doresc să mențin vie tradiția și obiceiurile noastre, totodată, doresc să promovez toate valorile locale, indiferent de spectrul artistic de manifestare.

- Egalitatea de șansă este un barem comunitar deosebit de important. Ce vă propuneți să faceți pentru a respecta acest barem și care sunt intențiile vii-torului primar referitor la reducerea sărăciei prin noi locuri de muncă?

- În prezent avem în derulare pe fonduri europene un proiect intitulat “De la marginalizare la integrare”, care are ca scop integrarea profesională, socială și educațională a segmentelor defavorizate. Prin acest proiect se realizează următoarele acțiuni: informare și orientare profesională, mediere pe piața muncii, precum și programe de formare profesională, creșterea accesului participării la educație și prevenirea abandonului școlar, programe de tip “Școală după școală” și “A doua șansă”, consiliere și educație parentală, informare, activități educative, recreative și de dezvoltare. Dezvoltarea antreprenoriatului în comunitate, prin furnizarea de servicii de consiliere antreprenorială și sprijinirea unui număr de 20 de persoane întreprinzătoare în a dezvolta și gestiona noi afaceri competitive, care generează 40 de noi locuri de muncă la nivel local. Pe lângă acestea, sunt acțiunile de promovare a turismului montan și înregistrarea pensiunilor, pentru a obține statutul de localitate turistică. Turismul este o parte a economiei locale care generează venituri directe pentru populație, prin serviciile oferite și locuri de muncă în sectorul turistic.

- Printre activitățile economice complementare lumii rurale se numără și turismul. Cum înțelegeți să dezvoltați acest domeniu și care sunt perspectivele unui turism aducător de bunăstare pentru cetățenii din Deda?

- Deja turismul este una din temele aflate în permanență pe ordinea mea de zi. Am început, din anul 2019, demersurile pentru includerea comunei Deda în rândul comunităților turistice din țară. În plan administrativ, facem toate demersurile necesare pentru obținerea acestui statut, precum și consilierea tuturor celor care doresc să își dezvolte afaceri în domeniul turistic, pe teritoriul comunei noastre. În perioada următoare, vom realiza piste de biciclete atât pe traseele: Pietriș-Bistra Mureșului (pe drumul de centură), Bistra Mureșului de la școală până la izvorul Donca, cât și pe traseul Filea - Sebeș - Zăspad. Din Bistra Mureșului sunt trei trasee pe care se poate ajunge la Scaunul Domnului și consider că potențialul acestora trebuie exploatat pentru dezvoltarea segmentului de turism montan. Totodată, am identificat un teren potrivit ca suprafață și amplasare pentru amenajarea unui parc de aventură, atât pentru copii, cât și pentru adulți, care va include diferite nivele de dificultate. În acest sens, în perioada următoare, demarăm procedura realizării unui studiu de fezabilitate.

- Evoluția populației României nu este deloc îmbucurătoare. Ce vă propuneți să faceți pentru echilibrarea demografică a localității dumneavoastră?

- Echilibrarea demografică se poate face prin oferirea condițiilor necesare pentru ca o familie să își poată crește și educa copiii, în siguranță. Noi, ca administrație, am luat până în prezent toate măsurile care au depins de noi și vom continua cu asigurarea facilităților pentru populație. Ne dorim ca tinerele familii să rămână aici, acasă, și pentru aceasta am identificat un teren aflat domeniul Primăriei și a Consiliului local Deda, care va fi amenajat în vederea acordării a 40 de loturi de casă, pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. În acest sens, dorim să amenajăm și o stradă, care să aibă incluse toate facilitățile: asfalt, apă, canalizare, electricitate. Și acest proiect este pe agenda mea de lucru și acum suntem la momentul în care căutăm sursele de finanțare pentru realizarea lui.

 

Lasă un comentariu