ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT “DEZVOLTAREA FIRMEI SC GEOCOM SRL PRIN DIVERSIFICAREA DE PRODUS SI INOVAREA DE PROCES”

Distribuie pe:

- titlul proiectului: „Dezvoltarea firmei SC GEOCOM SRL prin diversificarea de produs si inovarea de proces”

- numele beneficiarului: SC GEOCOM SRL

- numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020

- numele Autorității de Management: MLPDA

- numele Organismului Intermediar: ADR Centru

- valoarea totală a proiectului: 593.088,73 RON

- finanțarea nerambursabilă: 396.912,70 RON

- data începerii și data finalizării: 01/06/2019 – 30/11/2021

- codul MySMIS: 131479

- obiectivul(ele) proiectului: „ Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investitii în cadrul firmei

GEOCOM SRL prin achizitionare echipamentelor noi cu scopul de a diversifica activitatile firmei, prin produse care nu au fost fabricate anterior prin cadrul societatii”

Proiectul „Dezvoltarea firmei SC GEOCOM SRL prin diversificarea de produs si inovarea de proces” cod MySMIS 131479, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, program implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație în calitate de Autoritate deManagement, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

•Achizitionarea echipamentelor perfomante cu scopul de a intorduce un produs nou în domeniul de activitate aferenta codului CAEN 1629 – Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta,paie si din alte materiale vegetale împletite.

•Îmbunatatirea calitatii mediului înconjurator prin asigurarea cresterii gradului de recuperare si reciclare a deseurilor, realizata printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor în perioada de implementare al proiectului, si în perioada de durabilitate al proiectului.

•Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin angajarea unei persoane apartinând unei categorii defavorizate si adaptarea infrastructurii pentru operarea de catre persoane cu dizabilitati;

Date de contact beneficiar:

Adresa: Municipiul Reghin, România, Str. Fagarasului nr. Bl. 3, Scara 5, Ap. 65, judetul Mures, cod postal 545300, România, Tel: 0744911822, E-mail: geocom@ymail.com

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

https://www.cuvantul-liber.ro//uploads/pdf/GEOCOM14.pdf

 

 

 

Lasă un comentariu