ÎNCHINĂCIUNE... MAICII DOMNULUI

Motto: În biserica slavei Tale stând, în cer a sta ni se pare, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești ușă cerească, deschide nouă ușa milei tale (Slujba Utreniei).

* “Aleasă virtute este credința în Dumnezeu și în adeverirea lucrurilor nevăzute, însă mulți semeni, ispitiți fiind de trufașul diavol, își pierd speranțele de mântuire și cad în prăpastia cea fără de ieșire a deznădăjduirii. Dintre aceștia, unii suferă boli ale minții, iar alții ajung chiar la moarte, în locul de osândă veșnică. Dar noi, ce te avem pe tine Prea Curată Maica Lui Dumnezeu Iisus Hristos, te rugăm nu ne lăsa cuprinși de amărăciunea celor rele și cu smerenie te lăudăm, spunând: Prea Sfântă Marie, roagă-te pentru noi păcătoșii!”

***

* “Dumnezeu stă împotriva celor răi, mânioși și aprinși de duhul răzbunării, iar Sf. Apostol Pavel ne îndeamnă să nu apună soarele peste mânia noastră. Prea Sfântă Maria Maica lui Dumnezeu, ești pricina de împăcare pentru cei aflați în vrăjmășie și încărcați cu spinii urii și ai altor păcate. Făcându-te întotdeauna dar de iubire pentru cei ce s-au depărtat de tine și blândețea Fiului tău “te rugăm, trimite darul și dragostea ta peste toți cei răi, mânioși și neiertători, și împreună cu Fiul tău, dă-le acestora puterea iertării și iubirii celei dumnezeiești”.

***

* “Cuvine-se să te fericim Născătoare de Dumnezeu, că ne înveți să avem o credință adevărată; că ne îndepărtezi de învățătura cea spurcată; că tai învățăturile cele greșite, pline de răutate, care odată se vor sfârși și-i rușinezi pe cei trufași și plini de ură; că rușinezi poftele mincinoase ale oamenilor; că prin tine Dumnezeu este preamărit; că Fiul tău te-a făcut stăpâna întregii lumi; Pentru toate acestea: Cuvine-se cu adevărat să te fericim Născătoare de Dumnezeu, acum, la intrarea ta în biserică”.

(Paraclisul și acatistul Icoanei Maicii Domnului Îndrumătoarea)

P.S. CLEOPA ILIE (1912-1998), arhimandrit, stareț al mănăstirii Sihăstria, autodidact, duhovnic renumit: “Intrarea Maicii Domnului în Biserică (21 noiembrie) a fost primul semn din rânduiala bunăvoinței lui Dumnezeu de a mântui neamul omenesc. Astăzi, Fecioara Maria a fost adusă la Ierusalim, în Biserica Domnului, să se roage, să vorbească cu Dumnezeu și cu îngerii, să se îndumnezeiască, să se facă biserică vie a Duhului Sfânt, să se pregătească pentru a naște pe pământ pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii”.

 

Lasă un comentariu