GUVERNANȚII DE... IERI, GUVERNANȚII DE... AZI

Distribuie pe:

* “Frați români! - Suntem cu toți în același car, care este Carul Patriei, și trebuie să ne silim să-l ducem în așa fel încât să nu cadă în prăpastia pe care alții au căutat-o de mult, și-o mai caută și acum. Patria noastră, printr-o soartă de toată jalea, a fost menită, din cea mai bătrână vechime, să fie teatrul năvălirilor războaielor străinilor. Pentru aceasta, noi trebuie să fim uniți, între satele și orașele noastre trebuie să fie pace, între guvernanți înțelegere, iar patriotismul să fie mai presus de orice altă considerațiune”.

***

* “Politica guvernanților este de a apăra onoarea țării, drepturile și integritatea teritorială. Nu prin finețe, nu prin diplomație plină de întortocheli, țările cele mici își pot apăra interesele, ci prin un limbagiu (vocabular) clar, prin o politică leală, prin explicațiuni sincere și nicidecum pârâturi politice și minciuni. Guvernanții să nu facă o politică empirică, nici platonică - ci cu sânge rece și demnitate să lămurim lucrurile!”

***

* “Domnilor guvernanți! Să uităm, acum, când țara este încercată de persoanele noastre care sunt atât de mici față de nevoile mari ale țării. Să ne arătăm demni de părinții noștri, care au știut a-și apăra patria în timpuri mult mai grele. Guvernul, Camera, Senatul, Țara să fie unite cu desăvârșire într-un singur gând și voință, spre binele patriei și poporului nostru!”

***

* “Ferice de Guvernul care știe să reînvieze speranța, virtuțile morale, patriotice, culturale și sociale în poporul peste care este pus să conducă. Mai marii țării, nu prin pamfleturi și ironii pot conduce țara, ci prin exemplul lor personal, prin modul de a fi în fruntea poporului de care au fost aleși. Guvernantul trebuie mai întâi și-ntâi să fie sincer, credincios, patriot și cu demnitate”.

***

* “Puterea și fericirea unui stat se află în puterea și fericirea mulțimii, adică a poporului”.

***

* “Fața țărei (țării) se schimbă prin măsuri administrative, prin reforme cumpătate, făcute de guvernanți serioși, cumpătați și patrioți. Reformele trebuie să fie înconjurate de oarecare precauțiuni legale, care vor produce concurență, lupte, care sunt întotdeauna îmbelșugătoare (bogate) pentru popor”.

***

* “Reformele care se iau într-o țară, cu situația noastră, trebuie să fie blânde și graduale, iar răspândirea instrucției publice (informarea reală a situației), respectarea drepturilor tuturor claselor (concepțiilor de tot felul), sunt singurele elemente de regenerare pentru noi. Oricât de prețioase și de neapărate sunt reformele dinlăuntru, noi punem mai presus de ele dritul (dreptul) de a ne face noi singuri legi în pământul nostru, după nevoile și specificul nostru național.

Mihai Kogălniceanu (1817-1891), ministru de interne, externe, plenipotențiar, om politic, orator, scriitor, mare patriot

P.S. Nicolae Filimon (1819-1865), prozator, autor de nuvele romantice și realist-satirice și primul critic muzical român: “Când Patria este în pericol și cheamă pe fiii ei să o ajute, este de trei ori blestemat acela care rămâne surd la gemetele ei. Când Patria geme în lanțuri și cheamă pe fiii ei să o ajute, acela care rămâne impasibil la suspinele ei este un trădător, un laș de trei ori laș”.

Cum spunea Sfântul Nesfințit al Ardealului: “Cine are minte, să ia aminte”!

 

Lasă un comentariu